خبرهای کانادا

اعتراض دانش آموزان دبیرستان دخترانه اتاوا به سختگیری در پوشیدن شلوار یوگا

pants

pants
ایرانتو: مقررات جدید یک دبیرستان کاتولیک در جنوب اتاوا مبنی بر لزوم پوشیدن پیراهن بلند بر روی شلوارهای مخصوص “یوگا”، با اعتراض دانش آموزان دختر مواجه شده است.
شلوارهای فاق کوتاه مخصوص یوگا، از محبوبیت خاصی در بین دخترهای دبیرستان سنت جوزف برخوردار است.

“Lame” یکی از دختران دانش آموز که باتفاق ۳۰۰ نفر دیگر، طوماری را علیه این قانون تهیه کرده اند می گوید ، همه بچه ها با این قانون مخالفند و اگر فشار بیاورند ، مدرسه را ترک خواهد کرد.

یک دختر دیگر به خبرنگار CBC گفت، قرار است همه ما آن شلوارها را بپوشیم ، ببینیم مدرسه می تواند همه ما را اخراج کند؟

امیلی، که او نیز هر روز شلوار یوگا می پوشد، اجبار به پوشیدن پیراهن بلند بر روی آن را غیرقابل قبول خوانده و می افزاید:” پیش از این، پوشیدن شلوار های پاره پوره یا چسبان جین را ممنوع کرده اند. اگر قرار باشد شلوار یوگا را هم نتوانیم به تنهایی بپوشیم ، دیگر هیچ چیزی برایمان باقی نمی ماند.”

مادرانی که دخترانشان را به مدرسه آورده بودند نیز در این بحث شرکت کردند.

یکی از مادران ضمن تأیید قانون جدید گفت، شلوارهای مذکور بسیار بدن نما هستند و برای دانش آموزان پسر، مشکل ایجاد می کنند.

اما یکی دیگر از مادرها معتقد است:”وضعیت ظاهری لباس باید متناسب با جثه و اندام دخترها سنجیده شود، دختران من بسیار ظریف  و کوچک اندام هستند و آنها در این شلوارها زیبا دیده می شوند.”

طرح ممنوعیت پوشیدن شلوارهای یوگا بدون پیراهن بلند، اخیرا از سوی مجمع مدارس کاتولیک به تصویب رسیده اما دبیرستان سنت جوزف، بلافاصله اجرای آن را آغاز کرده است.

تقریبا نیمی از مدارس عمومی انتاریو، زیر نظر مجمع مدارس کاتولیک اداره می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید