خبرهای مهاجرت و تحصیل

اشتغال غیر قانونی در کانادا، می تواند به اقامت دائم منجر شود!

workers

workersایرانتو: افرادی که به نحوی وارد کانادا شده و مدتی را بصورت غیرقانونی مشغول بکار شده اند، می توانند از سابقه کار خود، برای تسریع درخواست اقامت دائم ، استفاده کنند.
اسناد دریافتی توسط آژانس QMI ، که از محل ایمیل های رد و بدل شده بین مقامات اصلی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا و با برخی مسئولان ناشناس بدست آمده ، حاکی از آنست که، سابقه کار غیرقانونی افراد، برای متقاضیان مهاجرت در قالب برنامه پذیرش استانی، مورد پذیرش قرار می گیرد، چرا که برنامه مذکور، بمنظور تأمین نیاز تخصص بازار کار استان ها، طراحی شده است.

پاسخگوی ایمیل های مذکور، فردی به نام Heidi Smith در امور سیاستگذاری اقامت دائم در دپارتمان مهاجرت بوده و در مقابل پرسشی با این مضمون که:” آیا تفاوتی بین سابقه کار غیرقانونی در داخل و خارج کانادا وجود دارد؟” بیان داشته است.

در این گزارش آمده است، پس از مطرح شدن پرسش میان بخش های مختلف وزارتی، چنین پاسخ کوتاهی از سوی Jacqueline Desjardins کارشناس ارشد امور ارزیابی وزارت مهاجرت در اتاوا، ارائه شده است:” We can count illegal work for PNP, but at the same time we need to have a confirmation of the illegal work”

این پاسخ باعث حیرت شخصی به نام “ریچارد کورلند” وکیل حقوقی و کارشناس امور مهاجرتی گردید. وی در گفت و گویی با خبرنگار QMI گفت:” آخرین بار که من چک کردم، اصولا کار کردن در کانادا، بدون دریافت مجوز مربوطه، غیرقانونی است. اما ظاهرا، ما در حالی مردم را به پیروی از قانون ترغیب می کردیم که مقامات رسمی کشور، معتقد به عبور از قانون هستند!”

وی افزود حتی ممکن است فردی در یک کشور، بطور غیرقانونی فعالیت داشته، اما مالیات خود را نیز بپردازد، با اینوجود، باز هم غیرقانونی محسوب می شود.

آقای کورلند می افزاید البته در اینجا دو نوع کار غیرقانونی وجود دارد که یکی مربوط به افرادی است که خود بطور غیرقانونی در کشور اقامت دارند و دیگری مربوط به مثلا دانشجویانی می شود که در اینجا شاغل به تحصیل هستند اما همزمان به کار نیز می بپردازند.

برخی معتقدند هم اکنون بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، بصورت غیرقانونی در کانادا زندگی می کنند ، اما برخی نیز، تعداد اینگونه افراد را در حد ۱۰۰هزار نفر می دانند.

شناسایی و اخراج اینگونه افراد توسط دولت، کار بسیار سختی بوده است، بطوریکه بر اساس گزارش سال ۲۰۰۸ خانم شیلا فریزر ،ذیحساب کل کشور ، دولت از وضعیت دست کم ۴۱،۰۰۰ نفر که دستور خروج از کشور را برای آنها صادر کرده، بی اطلاع است.

دیدگاهتان را بنویسید