خبرهای مهاجرت و تحصیل

لزوم بازنگری در شیوه فعالیت داوطلبان در سازمان های کانادایی

Volunteers

Volunteers
ایرانتو: شیوه داوطلبی در کانادا در حال تغییر است و مؤسسات برای حفظ فعالیت های خود، باید بفکر بکارگیری یا استخدام افراد مورد نظر خود باشند.
یک مطالعه جدید که توسط “سازمان داوطلبان کانادا” انجام شده نشان می دهد ، نزدیک به دو سوم داوطلبان، دست کم، یک تجربه ناخوشایند از دوره همکاری خود با بخش های مختلف جامعه داشته اند.

در حالیکه کانادا بعد از هلند، بزرگترین جمعیت داوطلب دنیا را دارد، اما اینگونه افراد معتقدند، از ظرفیت و توانمندی آنها، استفاده کافی نمی شود ، برخی از عدم حمایت سازمان ها شکایت می کنند و گروهی نیز احساس می کند که تلاش های آنها، تغییری در روند فعالیت های سازمان، ایجاد نمی کند.

رییس اجرایی سازمان داوطلبان کانادا، با برشمردن چهار گروه کلیدی جوانان، سالمندان، خانواده ها و کارفرمایان در این مطالعه گفت:” یک فاصله عمیق، بین اهداف افراد از انجام کار داوطلبی و آنچه که سازمان ها به عنوان فرصت های داوطلبی ارائه می کنند، وجود دارد.”

وی افزود:” کارفرمایان باید به این نکته حیاتی توجه کرده و سیاست بکارگیری داوطلبان را برمبنای تمایلات و منافع دوجانبه، بازنگری کنند.”

برخی از خانواده گلایه کرده اند، که فرصت فعالیت داوطلبانه دسته جمعی برای آنان کم است و جوانان و متخصصین فنی و رایانه ای کم سن و سال نیز معتقدند، وجود آنها در مقابل افراد بزرگسال، نادیده گرفته می شود.

انجام کار داوطلبانه در آینده شغلی و تحصیلی جوانان جنبه حیاتی دارد و به همین دلیل، گاه متقاضیان زیادی ، تنها برای تصاحب یک فرصت داوطلبی مناسب ، با هم به رقابت می پردازند.

مطالعه پیشنهاد کرده است که سازمان ها می توانند نقش مهمی را در کسب تجربه و افزایش توانمندی های داوطلبان ایفا کنند و باید در مقابل جنس، سن، فرهنگ و زبان متقاضیان، انعطاف بیشتری نشان دهند.

علاوه بر جوانان، بسیاری از مهاجرین و تازه واردین که مایل به انجام کارهای ساده در هنگام ورود به کشور نباشند، معمولا در صدد یافتن شغل های داوطلبانه هستند، تا ضمن ورود و آشنایی با بازار کار کانادایی، امکان یافتن شغل تمام وقت را برای خود تسهیل کرده، دوستان و ارتباطات جدیدی را نیز برای خود فراهم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید