خبرهای مهاجرت و تحصیل

اقلیت مشهود ، همچنان از اکثر پست های مدیریتی محروم هستند

Visible-minorities

Visible-minorities
ایرانتو: تنها ۴٫۲ درصد اعضای هیأت رئیسه شرکت های تورنتویی از بین اقلیت مشهود هستند.
بر اساس تحقیقی که اخیرا از سوی موسسه Diversity وابسته به دانشگاه رایرسون انجام شده، در بین شش بخش اصلی مشاغل کشور انجام شده، تقریبا در ۸۰ درصد هیأت رییسه شرکت های تورنتویی و ۷۵ درصد تیم اجرایی آنها، هیچ فرد مهاجر و غیر کانادایی وجود ندارد.

در مقابل، وضعیت در بخش دولتی کمی بهتر است بطوریکه  ۸٫۸ پست های مدیریتی در مشاغل دولتی به اقلیت مشهود اختصاص یافته است.

مجامع دولتی، آژانس ها و کمیسیون ها دارای بیشترین میزان مشارکت اقلیت مشهود به میزان ۲۲ درصد هستند.

تحقیق مذکور از بین ۳،۳۰۰ نفر از صاحبان پست های مدیریتی در بخش های عمومی، شرکتی، داوطلبانه، آموزشی ، حقوقی  و همچنین ترکیبی از آژانس ها، مجامع و کمیسیون ها انجام گرفته است.

در عین حال، این گزارش از اندکی پیشرفت در حد ۰٫۵ درصد در سال از سال ۲۰۰۹ تاکنون خبر داده است.

بیشترین تغییر را می توان در صندوق های رأی مشاهده کرد. تنوع نژادی افراد منتخب مردم ، در حد ۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۹ رشد  داشته که این میزان برای اعضای شورای شهر، ۳۰ درصد بوده است.

در بخش آموزشی،  ۲۰ درصد اعضای هیأت مدیره در دو سوم مدارس تورنتوی بزرگ و ۸۰ درصد کالج ها و دانشگاه ها را افراد متعلق به اقلیت مشهود تشکیل می دهند.

وضعیت در بخش حقوقی بیانگر بافت جامعه ای که به آن سرویس می دهند نیست. نتایج مربوط به بخش حقوقی که برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد، تنها ۶٫۸ درصد پست های مدیریتی آن حوزه ، در اختیار افراد غیر کانادایی قرار دارد.

این وضعیت در شرکت های حقوقی به نسبت دولتی، بدتر است ، اما بدترین شکل متعلق به دادستانی و حوزه های مربوطه است که هیچیک از ۱۴ پست مدیریتی موجود به مهاجران ارائه نشده است.

این گزارش حاکیست، در حالی اعضای اقلیت مشهود، از اکثر پست های مدیریتی محروم هستند که این گروه ، بیش از نیمی از جمعیت تورنتوی بزرگ را تشکیل می دهند. این امر با ادعاهای دولت مبنی بر عدم اعمال تبعیض نسبت به متخصصین کانادایی و مهاجر کاملا مغایر است.

اضافه می شود “اقلیت مشهود” اصطلاحی نژاد پرستانه است که دولت کانادا برغم مخالفت سازمان ملل، به مهاجران و افراد غیر سفید پوست کانادایی – اروپایی و بومیان اولیه اطلاق می کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید