مهاجرت و شهروندی

ویزای گردشگری کانادا ویزای اکتشافی مولتی

[sc name=”iranto-top”]
سالانه حدود ۳۵ میلیون نفر از کانادا بازدید می کنند. اداره مهاجرت و شهروندي كانادا بازديدكنندگان را كساني تعريف مي كند كه قصد دارند براي زمان موقتي وارد كانادا شوند. به جز شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت کانادا تمامي کسانی که قصد بازدید از کانادا را دارند مي بايست تقاضاي ویزای توریستی كنند بعلاوه،‌ بازديدكنندگان نبايد داراي سوابق سوء پيشينه بوده و يا در معرض خطرات امنيتي قرار داشته باشند. آنها بايد از سلامت كامل جسماني و از منابع مالي كافي براي اداره نمودن خود در طول اقامتشان در كانادا برخوردار باشند.
دارا بودن رواديد گردشگري معتبر به اين معنا نخواهد بود كه در محل ورود، مأموران اداره مهاجرت حتماً بايد به فرد اجازه ورود بدهند. تمامي اين افراد بايد مأموران را قانع كنند كه ورود آنها به كانادا ماهيتي موقت دارد.

رواديدهاي گردشگري مي توانند با مجوز يك بار ورود، چند بار ورود و يا اهداف ترانزيتي باشند. در صورت نياز، رواديدهاي گردشگري بايد از اداره مهاجرت كانادا در خارج از اين كشور تقاضا شوند. تقاضاي تمديد مدت اين نوع رواديدها فقط در داخل خاك كانادا امكان پذير هستند. بصورت يك قاعده كلي گردشگران (توريستها) به مدت ۶ ماه مجوز ورود مي گيرند. كارگران خارجي موقت و دانشجويان بين المللي به مدتهاي متفاوتي پذيرفته مي شوند كه هر كدام مورد به مورد تحت بررسي قرار مي گيرند.

رواديدي كه چند باره هستند اجازه ورود به كانادا را به دفعات مكرر ميدهند. چنين ورودهايي فقط قبل از اتمام مدت اعتبار رواديد قابل انجام هستند.

 

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید