خبرهای مهاجرت و تحصیل

چند نفر تاکنون در رشته های ۲۹ گانه ، تقاضای مهاجرت کرده اند؟

workers

workers
ایرانتو: وزارت مهاجرت و شهروندی، این ماه ، تعداد متقاضیان مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر فدرال را که با قانون جدید و برمبنای ۲۹ رشته قابل پذیرش اقدام کرده اند ، منتشر کرد.
طبق این گزارش تا روز ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۰، برابر با ۵ آبان ۸۹، یعنی چهار ماه گذشته، تنها درخواست ۲،۷۸۵ نفر واصل گشته، در حالیکه این میزان، تنها ۱۴درصد از کل سهمیه تخصیص یافته است و هنوز شانس زیادی برای علاقمندان وجود دارد.

در پنجم تیرماه ۸۹، دولت کانادا، اعلام کرد که حجم پرونده های قابل پروسس تا قبل از نهم تیرماه ۹۰، در گروه مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر فدرال (Federal Skilled Worker) حداکثر ۲۰،۰۰۰ و یا ۱،۰۰۰ نفر برای هر رشته خواهد بود.

البته این محدودیت شامل کسانی که از یک کارفرمای معتبر کانادایی ، جاب آفر داشته باشند نمی شود.

برای قرار گرفتن در گروه متخصصین فدرال بدون داشتن جاب آفر، متقاضی اصلی باید طی ده سال گذشته، دست کم ، یک سال ، در یکی از رشته های مذکور، کار کرده باشد.

برای اولین بار ، وزارت مهاجرت و شهروندی، آمار تعداد متقاضیان هر رشته را که پرونده آنها در حال بررسی است، منتشر کرد.

لیست تعداد متقاضیان ، برای هر رشته، به شرح زیر است:

Eligible Occupation -listed by NOC code Number of Complete
Applications Received
/out of 1,000
۰۶۳۱ Restaurant and Food Service Managers ۱۰۸
۰۸۱۱ Primary Production Managers (except Agriculture) ۲۵
۱۱۲۲ Professional Occupations in Business Services to Management ۸۶۵
۱۲۳۳ Insurance Adjusters and Claims Examiners ۳۹
۲۱۲۱ Biologists and Related Scientists ۱۲۸
۲۱۵۱ Architects ۱۵۵
۳۱۱۱ Specialist Physicians ۱۱۵
۳۱۱۲ General Practitioners and Family Physicians ۱۴۴
۳۱۱۳ Dentists ۱۷۳
۳۱۳۱ Pharmacists ۲۴۵
۳۱۴۲ Physiotherapists ۵۰
۳۱۵۲ Registered Nurses ۳۷۲
۳۲۱۵ Medical Radiation Technologists ۶
۳۲۲۲ Dental Hygienists and Dental Therapists ۴
۳۲۳۳ Licensed Practical Nurses ۱۸
۴۱۵۱ Psychologists ۳۳
۴۱۵۲ Social Workers ۷۳
۶۲۴۱ Chefs ۱۶
۶۲۴۲ Cooks ۴۲
۷۲۱۵ Contractors and Supervisors, Carpentry Trades ۱۷
۷۲۱۶ Contractors and Supervisors, Mechanic Trades ۴۸
۷۲۴۱ Electricians (except Industrial and Power System) ۲۹
۷۲۴۲ Industrial Electricians ۳۴
۷۲۵۱ Plumbers ۸
۷۲۶۵ Welders and Related Machine Operators ۷
۷۳۱۲ Heavy-Duty Equipment Mechanics ۱۳
۷۳۷۱ Crane Operators ۰
۷۳۷۲ Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction ۲
۸۲۲۲ Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service ۱۶

جدول فوق ، طی ماه های آینده نیز، از سوی وزارت مهاجرت، بهنگام خواهد شد.

بنظر می رسد، متخصصین و متقاضیان مهاجرت که مشمول رشته های فوق می گردند، فرصت بسیار کمی برای ارائه تقاضا و استفاده از فرصت طلایی موجود دارند.
بویژه دانش آموختگان رشته هایی مثل معماری، فیزیوتراپی، رادیولوژی و پرستاری که به تعداد زیاد ، در ایران وجود دارد، می توانند در صورت کسب شرایط مربوطه و امتیاز لازم، بلافاصله اقدام کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید