خبرهای کانادا

جدال بر سر نحوه انتخاب رهبران حزب ، در گردهمایی سراسری محافظه کاران

harper-tory-convention

harper-tory-convention
ایرانتو: اعضای حزب محافظه کار، در اولین اجلاس خود پس از پیروزی بزرگ در انتخابات اخیر، در خصوص امور حساسی چون شیوه انتخاب رهبران حزب و قانون ازدواج همجنس گرایان ، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش سی بی سی، در همایش روز شنبه، طرح پیشنهادی “اسکات رید” از اعضای سرشناس حزب مبنی بر اعمال تغییر در شیوه جاری انتخاب رهبران حزب با رأی مخالف اعضا روبرو شد.

این طرح که با عنوان “”balanced leadership ، از حمایت ۳۰ عضو شاخص حزب، از جمله جیسون کنی وزیر مهاجرت و جان برد وزیر امور خارجه نیز برخوردار بوده ، خواستار اعطای نقش بیشتر به شاخه های قوی تر و پر جمعیت تر حزب در انتخاب رهبران شده بود.

ناظران بروز چنین بحث هایی را نشانه ای از شکنندگی درونی حزب در هنگام دستیابی به قدرت مطلق ارزیابی کرده اند.

در سال ۲۰۰۳، یعنی زمانی که حزب سرخ رنگ محافظه کاران پیشرو به رهبری ” پیتر مک کی” ، وزیر دفاع فعلی و حزب Canadian Alliance به رهبری استیفن هارپر، نخست وزیر، در همدیگر ادغام شده و حزب فعلی محافظه کار را تشکیل دادند، قرار بر این شد که همه شاخه ها از حق رأی یکسان برای انتخاب رهبران برخوردار گردند. بدین معنی که یک شاخه با ۱۰ نفر عضو ، دارای حق رأی مساوی با شاخه ای با ۵،۰۰۰ نفر عضو باشد.

در این اجلاس ، مک کی، با تأکید بر لزوم حفظ وحدت حزبی، سیستم قعلی انتخاب رهبران را مناسب دانسته و اعطای حق رأی مساوی به هر یک از شاخه های حزب، بدون در نظر گرفتن تعداد اعضا و ظرفیت آنها را موجب پیروزی در انتخابات اخیر دانست. 

در آخرین روز کنگره سه روزه حزب محافظه کار، اعضا همچنین بر آزاد بودن سازمان های مذهبی ، در مخالفت یا حمایت از موضوع ازدواج همجنس گرایان تأکید کردند. این موضوع دیدگاه قبلی محافظه کاران، مبنی بر حمایت از قانون ازدواج همجنسگرایان را تغییر می دهد.

ازدواج همجنس گرایان در کانادا در سال ۲۰۰۳ مطرح و در سال ۲۰۰۵، برغم مخالفت محافظه کاران ، توسط دولت وقت لیبرال به تصویب رسید. از آنزمان تاکنون، همواره بحث ها درباره تجدید نظر در این باره در جریان بوده است.بطوریکه در سال ۲۰۰۶، و به دنبال به قدرت رسیدن محافظه کاران، آقای هارپر نخست وزیر، در خصوص باز کردن این پرونده رأی گیری کرد و چون از حمایت کافی برخوردار نگردید، اعلام کرد که دیگر به این موضوع نخواهد پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید