صدور ویزای آمریکا

بهمن 8, 1395

جزییات ممنوعیت یک ماهه صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان

همچنین برنامه ریزی و هزینه های بسیاری از دانشجویان ایرانی متقاضی تحصیل در دانشگاه های آمریکا که در سال جاری برای گرفتن ویزای تحصیلی برنامه […]
فرم ارزیابی
//]]>