خبرهای کانادا

رییس پارلمان، دولت را به بی صداقتی و عدم شفافیت متهم کرد

Peter-Milliken
ایرانتو: ” پیتر میلیکن ” رییس (سخنگوی) پارلمان فدرال با تأیید دو مورد از شکایت های انجام شده از سوی مخالفان علیه دولت محافظه کار، آنان را یک قدم به برگزاری انتخابات زودرس امیدوار کرد.
به گزارش سی تی وی، وی در جلسه عصر روز چهارشنبه گفت، دولت با خودداری از ارائه اطلاعات مربوط به هزینه های طرح مقابله با جرائم و کاهش مالیات شرکت ها، مقررات پارلمانی را نقض کرده است.

در دومین مورد، میلیکن، از خانم “بیو اودا” وزیر امور همکاریهای بین المللی، بخاطر شهادت دروغ در مقابل کمیته پارلمانی، در زمینه بی اطلاعی از دستکاری اسناد اعطای کمک مالی به یک سازمان مذهبی خیریه  انتقاد کرد. اودا بعدا اعتراف کرد، خود شخصا با افزودن واژه ” Not” در مقابل جمله مربوطه، از پرداخت میلغ ۷ میلیون دلار به سازمان KAIROS جلوگیری کرده است.

این سومین بار طی یک سال گذشته است که سخنگوی پارلمان، دولت را متهم به عدم صداقت می کند. پیش از این ، دولت بخاطر مخفی کردن اسناد مربوط به ماجرای شکنجه زندانیان افغان توسط دولت آن کشور و نقش نظامیان کانادایی در این زمینه، مورد انتقاد قرار گرفته بود.

سخنگوی پارلمان، درخواست ارائه اطلاعات از دولت را حق طبیعی و نامحدود نمایندگان برشمرد و گفت، آنچه که در برخی موارد در اختیار ما قرار می گیرد، بسیار ناقص و کمتر از انتظار است.

” جان برد” رهبر نمایندگان دولت در پارلمان، ادعای های سخنگو را در راستای بازیهای سیاسی مخالفان جهت تضعیف دولت اقلیت ارزیابی کرد و گفت، به هر حال منظور آقای میلیکن اینست که یا ما اطلاعات بیشتری را به پارلمان ارائه کنیم و یا دلایل خود مبنی بر علت عدم ارائه اطلاعات را بیان کنیم. بنابراین، ما به یکی از آنها عمل خواهیم کرد.

احکام سخنگوی پارلمان، هم اکنون به کمیته ویژه ای ارائه شده تا درباره نحوه برخورد با دولت تصمیم گیری کند.

مخالفان در صدد هستند، تا قبل از ۲۲ ماه مارس، یعنی زمان ارائه لایحه بودجه، به روش های مختلف، موجبات براندازی محافظه کاران و برگزاری انتخابات زودرس را فراهم کنند.

دولت اقلیت محافظه کار کانادا ، از ۵ سال پیش، زمام امور کشور را برعهده دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید