خبرهای کانادا

شگفتی ناظران ازانتقال مخفیانه اورانیوم خطرناک از کانادا به آمریکا

shipments

shipments
ایرانتو: مقامات کانادایی در یک عملیات کاملا سری، مواد بسیار خطرناکی را که می تواند در ساخت بمب اتمی، مورد استفاده قرار گیرد، از طریق زمین و سپس دریا، به آمریکا منتقل می کنند.
به گزارش سی بی سی و برمبنای داده های بدست آمده از طریق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این نقل و انتقالات، در چهارچوب معاهده مرزی بین دو کشور انجام شده و هدف از آن، جلوگیری از دست یابی گروه های تروریست، به چنین موادی اعلام شده است.

محموله مذکور، از نیورگاه “چاک ریور” در انتاریو تهیه شده و حاوی صدها کیلوگرم، اروانیوم غنی شده بوده که برای ساخت چندین بمب مشابه بمب ویرانگر هیروشیما کافی بود.

اما باوجود خطر بسیار بالای تشعشع رادیو اکتیوی در مسیر حرکت به سمت مرز آمریکا، کمیسیون ایمنی هسته ای کانادا، هیچ برنامه ای برای آگاهی بخشی به مردمی که در آن مسیر ساکن بودند، نداشته است.

انتقال مواد مذکور، از سوی پروتکل امنیتی بسیار حساسی حمایت می شد که طی آن، همه مراحل مربوطه، از جمله مسیر، شیوه حمل و نقل، ظرفیت و برنامه مربوطه، کاملا سری بوده است.

مقامات مسئول، دلیل عمومی نکردن قضیه را بروز حساسیت و مطرح شدن پرسش های متعدد از سوی مردم اعلام کردند.

حدود یک سال پیش، موضوع انتقال ۱۶ ژنراتور از مرکز هسته ای “بروس” کانادا به اروپا، موجب ایجاد مباحث مختلف گردید.

دولت فدرال اطمینان داده که تاکنون در هیچ کجای جهان، خطری از ناحیه حمل و نقل مواد هسته ای بروز نکرده و چنین نقل و انتقالی قبلا نیز در داخل کشور انجام می شده است.

یک کارشناس امور هسته ای گفته است، معمولا در اینگونه عملیات، دستبرد سارقین یا حمله به کاروان ، اصلی ترین نگرانی حمل کنندگان است، چرا که خطر انفجار یا درز اورانیوم غنی شده از منابع مربوطه وجود ندارد. بنابراین دلیل اصلی مخفی نگاه داشتن چنین نقل و انتقالی، حفاظت آن از راهزنان است.

در عین حال، تشعشع رادیواکتیو، در صوت باز شدن منابع، همچنان به عنوان یک خطر مهم مطرح است.

این گزارش حاکیست، طی دو دهه گذشته ، یعنی زمانی که مجتمع تولید ایزوتوپ های پزشکی چاک ریور در استان انتاریو فعال بوده، محموله های اورانیوم غنی شده، بطور مرتب ، از آمریکا به کانادا منتقل می شد. در حالیکه کانادا، همه کشورهای جهان را برای حرکت به سمت اروانیوم غنی شده در سطح پایین، تحت فشار قرار می داد، خود سرگرم جمع آوری و نگهداری اورانیوم غنی شده در سطح بالا بوده است.

واشنگتن تلاش دارد، کلیه مواد خطرناک مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را از کشورهایی که امکان حفاظت از آن ها را ندارند، به آمریکا، منتقل کند.

دیدگاهتان را بنویسید