توصیه های زندگی در کانادا - تقسیم تجربه ها

خرید و فروش و اجاره خانه

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره نحوه اجاره خانه و یا خرید و فروش آن در کانادا با یکدیگر و بویژه تازه واردین، به اشتراک می گذاریم:
نظرات خود را به صورت کامنت اضافه نمایید تا پس از بررسی به متن اصلی اضافه شود.

نوشته های ارسالی شما:

یکی از روش های یافتن خانه اجاره ای، مراجعه به سایت هایی نظیر:
http://kijiji.ca
http://craigslist.ca
http://viewit.ca
است.
البته باید شرایط نوشته شده را بدقت کنترل کنید و قرارداد فیمابین را بدقت تنظیم کنید تا مشکلی پیش نیاید.
صاحبان خانه هم می توانند مستأجر مورد نظر خود را از طریق این سایت ها یا سایت های مشابه بیابند.

فریبا قاضی – تورنتو

*   *   *

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید