رویدادهای جامعه ایرانی

آموزش مهارت و روشهای مثبت جهت پرورش فرزندانی با اعتماد بنفس و منضبط – تورنتو

Catholic Community Services of York Region                                                      

Serving people from diverse cultures                                                             

برگزار می کنند:

گروه آموزشی
برای والدين به زبان فارسی

آموزش مهارت و روشهای مثبت جهت پرورش فرزندانی با اعتماد بنفس و منضبط

مکان:   Richmond Hill Welcome Centre
South Hill shopping centre, , 9325 Yonge street,
Richmond Hill, ON, L4C 0A8
زمان:    ۶:۳۰    الی۸:۳۰  بعد از ظهر – دوشنبه ها       
تاريخ:     از ۲۳ آوریل ۲۰۱۲ به مدت ۸ هفته

موضوعات مورد بحث:
•    علل مشکلات رفتاری در کودکان
•    داشتن توقعات منطقی از فرزندان
•    روشهای تشويق حرف شنوی و کاهش نافرمانی
•    نظم و انضباط منطقی
•    چگونه اعتماد بنفس را درفرزندان خود بسازيم
•    روشهای تشويق و آموزش کودکان
•    چگونه محيطی ايمن و مثبت برای فرزندان خود ايجاد کنيم
•    از خود به عنوان پدر و مادر چگونه مراقبت کنيم

لطفا برای کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با:

جمال غروی تلفن ۷۰۴۰-۷۷۰-۹۰۵ داخلی  ۲۳۷

• شرکت در اين برنامه مجانی است.     • عصرانه فراهم ميباشد.
• هزينه رفت و آمد فراهم ميباشد.        • در طی جلسات از کودکان شما مراقبت ميشود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید