خبرهای مهاجرت و تحصیل

نگاهی به وضعیت مهاجران کانادا از دیدگاه آمار و نمودار

citizenship

citizenship
ایرانتو: کانادا هرساله، ۲۵۰،۰۰۰ نفر را به عنوان مهاجر دائم می پذیرد. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند، با توجه به نیاز روزافزون بازار کار کشور، بدلیل رشد میزان سالمندان و کم بودن نرخ زاد و ولد، طی دهه های آینده، کشور به تعداد بسیار بیشتری، حتی تا سه تا ۴ برابر رقم فوق نیازمند خواهد شد.

بررسی های بعمل آمده حاکی از ان است که دست کم تا سال ۲۰۱۶، پذیرش سالانه مهاجر، بوِیژه در گروه متخصصین و سرمایه گذاران، به ۴۰۰،۰۰۰ نفر خواهد رسید.

نشریه گلوب اند میل، در یک گزارش مبسوط ، به بررسی نقش مهاجران در جامعه کانادایی و وضعیت آنان پرداخته است.

در نمودار زیر، نسبت تعداد افراد کاری کانادا در مقابل تعداد سالمندان ، در سه دوره زمانی دیده می شود:

TTL-dependancy

شغل:
در زمینه بازار کار ، کانادا تا سال ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد خواهد کرد که تحصیل کردگان داخل نخواهند توانست، آنها را پوشش دهند.

کمبود نیروی کار در استان آلبرتا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱

TTL-labour-shortage-C

چگونگی تعادل بازار کار در انتاریو

TTL-labour-shortage-B

وضعیت کمبود نیرو در بازار کار کانادا

TTL-labour-shortage-A

جمعیت:
تا سال ۲۰۶۱، تنها ۱۰ درصد رشد جمعیت، از طریق زاد و ولد خواهد بود و طبق آمار، افزایش سالانه ۳۸۶،۴۰۰ نفر به جمعیت، بسته به مهاجران است. پیش بینی می شود جمعیت کشور تا سال ۲۰۶۱، به ۵۲ میلیون نفر برسد.( جمعیت فعلی:  ۳۴ میلیون نفر)

TTL-population-left

TTL-population-right

جایی که سیستم  می لنگد:
خیلی از مهاجران متخصص به کانادا می آیند تا به آنها گفته شود، مهارت و تجربه آنها، بدرد نمی خورد یا مدرکش پذیرفته نمی شود. برای همین وزارت مهاجرت، مقررات سختگیرانه ای در زمینه توانایی زبان و مهارت های مورد نیاز کشور، اعمال خواهد کرد.

مقایسه درآمد یک فرد متولد کانادا و یک مهاجر

TTL-doing-worse

بافت و چهره مهاجران کانادا در دهه های گذشته:

۱۰ کشور اول در لیست مهاجران در سال های ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰

TTL-then-v-now-A

TTL-then-v-now-B

TTL-then-v-now-C

TTL-then-v-now-D

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید