خبرهای کانادا

دولت کانادا مانع اقامت خانواده دیکتاتور تونس در خانه مونترآل شد

belhassanایرانتو: دولت فدرال کانادا، از اقامت بالحسن طرابلسی، برادر زاده زین العابدین بن علی و برخی دیگر از اعضای خانواده او در منزل متعلق به داماد دیکتاتور سابق تونس در مونترآل، حلوگیری کرد.
به گزارش CBC طرابلسی که یک تاجر میلیاردر است، به اتفاق جمعی از خویشاوندان خود ، هفته گذشته با یک جت اختصاصی وارد مونترآل شده است.

از سوی دیگر “مولدی ساکری” سفیر تونس در کانادا، از دولت این کشور خواست، دارایی های اعضای خانواده بن علی را مسدود کند.

طرابلسی تقاضای پناهندگی سیاسی از کانادا کرده و گفته می شود تا عصر روز گذشته به اتفاق سایرین ، همچنان در یک هتل اقامت داشته است.

سفیر تونس همچنین درخواست کرده است ، کانادا با صدور قرار بازداشت برای طرابلسی ، موجبات بازگرداندن او به آن کشور و انجام محاکمه او را فراهم کند.

برادر زن دیکتاتور مخلوع تونس، برای کسب پناهندگی کانادا، باید ثابت کند که در صورت بازگشت به کشورش، به مرگ محکوم خواهد شد.

وی دارای کارت اقامت دائم از کاناداست که تاریخ صدور آن به دهه ۱۹۹۰ برمی گردد.  طبق مقررات، کسانی که به مدت مشخصی در کانادا اقامت نکنند، حق اقامت دائم از آنها سلب می شود.

ورود خانواده طرابلسی به مونترال ، واکنش خشم آلود تونسی های مقیم آن شهر را برانگیخت، زیرا آنها معتقدند، وی مقادیر زیادی از ثروت ملی کشور را به سرقت برده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید