خبرهای کانادا

جمع آوری کلاشینکوف های اسباب بازی از بازار کانادا !

AK-47-BB

AK-47-BB

ایرانتو: پلیس سلطنتی کانادا، با خطرناک توصیف کردن ، اسلحه های جدید چینی مشابه کلاشینکوف (AK-47 BB) ، دستور جمع آوری آنها را از فروشگاه ها صادر کرد.

این اقدام، بدنبال بررسی همه جانبه، همه اسلحه هایی که مجاز به ورود به کشور هستند ، صورت گرفته است.

پلیس معتقد است، سیستم تولید تفنگ های کلاشینکوف مذکور به گونه ای است که می توان با اعمال برخی تغییرات ساده فنی ا، آن را به یک وسیله خطرناک تبدیل کرد.

گزارش ها حاکیست بدنبال انتشار این خبر، تقاضا برای تهیه نمونه ای از این اسلحه توسط مردم افزایش یافته است!

دیدگاهتان را بنویسید