خبرهای مهاجرت و تحصیل

مرزکبک با آمریکا، گذرگاه جدید پناهجویان به کانادا

border-quebec-us

border-quebec-us
ایرانتو: مراجعه پناهجویان از طریق مرز زمینی آمریکا به استان کبک، هر روز بیشتر می شود.
به گفته مقامات مرزی، نیمی از وقت مأموران، صرف امور مربوط به متقاضیان پناهندگی می شود.
بازرس پلیس کانادا می گوید، تنها در دو ماه گذشته، ۶۴ نفر در همین راستا، بازداشت شده اند بطوریکه تعداد پناهندگان، از سال گذشته تاکنون، در مرز ۱۴۰ کیلومتری کبک با آمریکا، چهار برابر شده است.

سختگیریهای جدید در سیستم پناهندگی کانادا باعث شده، بسیاری از افراد مقیم آن کشور از ترس دستگیری و دیپورت شدن توسط مسئولان آن کشور، به سمت کانادا، روی بیاورند.

برمبنای توافق فیمابین، هر یک از افراد مقیم آمریکا، که قصد ورود غیرقانونی به کانادا داشته باشد، توسط مأموران مرزِی، برگردانده می شود. اما این قانون بیشتر شامل حرکت های سازمان یافته می شود و برای پناهجویانی که به تنهایی و مخفیانه، از میان تپه ها و مراتع عبور می کنند، کارساز نیست.

به عقیده پلیس، حتی همین روش و مسیرهای مشخص شده نیز، توسط برخی از گروه های حرفه ای برای ارسال متقاضیان و کسب درآمد از آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

“دیوید کوهن”، مشاور امور مهاجرت با عنوان اینکه چنین رویدادی، قابل پیش بینی بوده گفت:”هرکسی به هر نحوی، بتواند از موانع موجود عبور کرده و وارد کانادا شود، باید تقاضای او مورد بررسی قرار گیرد.”

وی افزود:”اینگونه افراد می توانند بصورت عادی از گلوگاه های مرزی وارد کشور شوند و نیازی به عبور از مسیرهای غیرعادی نیستند، اما در آن صورت نمی توانند تقاضای پناهندگی کنند.”

این درحالیستکه، استان کبک، بخاطر دارای جاده ها و معابر متعددی به سمت آمریکاست که هیچگاه مورد محافظت و کنترل قرار نمی گیرند.

سرویس آژآنس مرزی اخیرا تأیید کرده است که ضمن افزایش تعداد مأموران مستقر در مرز دو کشور، تدابیری را نیز برای کنترل بیشتر معابر موجود اتخاذ کرده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید