خبرهای مهاجرت و تحصیل

پذیرش مهاجر برای کانادا، بیش از۱۶ میلیارد دلار در سال هزینه دارد

citizenship1

citizenship1
ایرانتو: با وجود اینکه کانادایی ها معتقدند، پذیرش مهاجر، می تواند کمبود نیروی متخصص در بازار کار این کشور را جبران کرده و کمکی برای تأمین هزینه های بهداشتی و درمانی جمعیت سالمند فراهم کند، اما موسسه فریزر، که یک گروه پژوهشی  راستگراست، معتقد است، برنامه های اخیر پذیرش مهاجر، بار سنگینی را به دوش مالیات دهندگان کانادایی تحمیل می کند.

برمبنای گزارشی که روز پنجشنبه، توسط آن موسسه منتشر شد، کسانی که بین سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۴، وارد کانادا شده اند، سالانه ۶،۰۰۰ دلار بیش از حد تعیین شده، از خدمات و سرویس های دولتی، بهره مند شده اند.

” هربرت گروبل” از تهیه کنندگان گزارش می گوید:” مهاجرانی که از سال ۱۹۸۷ تاکنون وارد کانادا شده اند، باندازه قبلی ها، در اقتصاد کانادا مؤثر نبوده اند. در نتیجه، برمبنای مقررات پرداخت مستمری، مالیات بر درآمد و برنامه های جامع اجتماعی، این مهاجران، یک هزینه سنگین مالی به میزان ۱۶ تا ۲۳ میلیارد دلار ، به مالیات دهندگان کانادایی، تحمیل می کنند.”

آقای گروبل و همکارش ” پاتریک گردی” از گزارش های اخیر اداره آمار در باره تفاوت ۶٫۳۰ دلاری حق الزحمه ساعتی مهاجران با متولدین کانادایی در سال ۲۰۱۰، انتقاد کردند.

اداره آمار همچنین اعلام کرده، نرخ بیکاری بین مهاجرانی که کمتر از پنج سال در کانادا بوده اند، ۳ تا ۵ درصد بیشتر از مردم عادی است.

دولت محافظه کار هارپر، همانند دولت های قبلی لیبرال، از دو روش برای کم کردن کمک های اقتصادی به مهاجران، بهره می برند که یکی برنامه جنجالی تأیید مدارک تحصیلی خارجی مهاجران و دیگری سرمایه گذاری در خدمات جذب شدن در جامعه کانادایی است.

اما گزارش موسسه فریزر، با این تفکر که ما به نیروهای متخصص مهاجر احتیاج داریم، مخالف است –  حداقل نه به اندازه ۲۵۰،۰۰۰ نفر در سال. آنان معتقدند، میزان نیازمندی به مهاجران، توسط بخش خصوصی هدایت می شود.

تهیه کنندگان گزارش در گفت و گو با خبرگزاری پست مدیا گفته اند:” پذیرش مهاجر باعث می شود که دستمزدها، در سطح پایینی باقی بماند و این امر، درآمد بخش های خصوصی را افزایش می دهد. همین امر باعث، می شود، آنان از سرمایه گذاری در زمینه تربیت و آموزش نیروهای کار متولد کانادا و برنامه های حفظ نیرو و تکنولوژی، خودداری کنند.

گزارش مذکور، همچنین تأکید کرده که تعداد زیاد پذیرش مهاجر، وضعیت کمبود نیرو در بازار کار را بدتر می کند، چرا که بدین ترتیب، تعداد متقاضیان خدمات عمومی نظیر مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و همچنین امور زیربنایی مثل جاده ها و فاضلاب را افزایش می دهد.

گروبل و گرودی، پیشنهاد کرده اند که تنها راه حل مشکل مهاجرت در کانادا، تمرکز کردن بر کسانی است که پیشنهاد کاری از یک کارفرما دریافت کرده اند، به معنی اینکه نباید مهاجر فامیلی بپذیریم.

آنان بر این باورند که توانمندی زبان، تجربه کاری، همینطور سطح قابل قبول از نظر سنی و آموزشی، می تواند در موفقیت مهاجرانی که پیشنهاد کاری ندارند، تأثیر داشته باشد. در واقع، شرایطی که از سوی کارفرمایان برای استخدام نیرو در نظر گرفته می شود، دقیقا همان هایی هستند که ما باید در بحث پذیرش مهاجر، مد نظر قرار دهیم.

متن کامل گزارش را در این لینک بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید