توصیه های زندگی در کانادا - تقسیم تجربه ها

برنامه ها و رویدادها

در این صفحه، همدیگر را از برنامه ها و مراسم مفیدی که در مناطق مختلف کانادا باجرا در می آید، آگاه می کنیم:
مطالب و خبرهای های خود را به صورت کامنت اضافه نمایید تا پس از بررسی به متن اصلی اضافه شود.

*  *  *
در برنامه جالب Toronto Doors Open شرکت کنید!
در این برنامه که در روزهای ۲۸ و ۲۹ ماه می برگزار می شود، شما می توانید از بسیاری از ساختمان های تورنتو بویژه انواع گالریها و موزه ها، به رایگان دیدن کنید.
لیست ساختمان ها را در این لینک بیابید.

ارسالی از : نرگس بیات

*  *  *

دیدگاهتان را بنویسید