خبرهای کانادا

انتخابات اخیر، سیمای سیاسی کانادا را دگرگون کرد

election-2011
ایرانتو: چهل و یکمین انتخابات سراسری پارلمانی کانادا، در حالی با نتایج غیر قابل انتظار به پایان رسید که بیشتر ناظران تصور می کردند، همانند دو دوره قبلی، باز هم میلیون ها دلار از پول مردم صرف تبلیغات و برگزاری انتخاباتی می شود که نتیجه آن، استقرار دوباره یک دولت اقلیت در کشور خواهد بود.

اما در مقابل، انتخابات روز دوم ماه می، نه تنها ترکیب پارلمان را تغییر داد، بلکه چهره سیاسی کشور را نیز دگرگون کرد.

برای اولین بار طی چهار پنج سال اخیر، کانادا، توسط یک دولت قدرتمند اکثریت محافظه کار اداره خواهد شد. نه محافظه کار مترقی ، همانند آنچه که آخرین بار در سال ۱۹۹۳ شاهد آن بودیم. بلکه حزبی که واژه مترقی را در سال ۲۰۰۳، از عنوان خود حذف کرد.

دولت جدید حتی توانسته است، اکثریت خود را بدون مشارکت مردم ایالت کبک ، کسب کند.در حالیکه تقریبا نیمی از نمایندگان حزب رسمی مخالف دولت، یعنی نئودمکرات، از همان استان فرانسوی زبان انتخاب شده اند.

رهبران هر دو حزب، یعنی استفن هارپر و جک لیتون، بدلایل مختلف، شایسته گفتن تبریک هستند. به هارپر، بخاطر رسیدن به هدف پنج ساله خود در تشکیل دولت اکثریت، برغم پیش بینی های نا امیدانه ای که می شد و به لیتون، بخاطر شکستن پشت حزب بلاک کبکوا، حزبی که برای بیست سال ، توانسته بود، آرای مردم کبک را از دیگر نقاط کانادا جدا کند اما در عین حال خواستار بهره برداری از مالیات کل کشور گردد.

دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور، همزمان برای راست ها، چپ ها و همچنین فدرالیست ها، منافع مشخصی را بارمغان آورد.

برای راست ها، بدلیل اینکه محافظه کاران، سرانجام به آرزوی خود برای تشکیل دولت اکثریت دست یافتند. آنهم بدون دادن امتیاز یا معامله با دیگران.

برای چپ ها ، بخاطر اینکه برای اولین بار توانستند در جایگاه حزب اصلی مخالف دولت قرار گیرند که اگر نقش خود را بخوبی بازی کنند، خواهند توانست تفکر موجود نسبت به حزب لیبرال را به عنوان جزب جانشین دولت از ریشه برکنند و چه بسا خود را برای پیروزی در انتخابات بعدی آماده کنند.

election-2011-2و دست آخر اینکه، طرفداران فدرالیسم در همه بخش های سیاسی کشور ، بخاطر در هم شکستن حزب جدایی طلب بلاک کیکوا خوشنود شده و آن را نشانه ای از پیوستن کبک به دیگر بخش های کانادا ارزیابی کرده اند.

۷۵درصد مردم کبک به نمایندگان احزاب طرفدار فدرالیسم رأی دادند. اگر چه آنها هارپر را همچنان ضد کبک می دانند و این امر ممکن است بار دیگر به ظهور و موفقیت حزب افراط گرای Parti Quebecois در انتخابات آتی پارلمان استانی در سال ۲۰۱۳ گردد.

اما این امر در صورتی اتفاق خواهد افتاد که حزب نئودمکرات تحت فشار و سیطره نمایندگان کبکی خود قرار گرفته و مسائل مربوط به ایالت خود را در صدر اهداف حزب قرار دهند.

از وضعیت حزب بلاک که بگذریم، به اتفاق بزرگ دیگر انتخابات اخیر نیز باید اشاره کنیم. آنهم سقوط باورنکردنی حزب لیبرال به جایگاه سوم و قانع شدن به تنها ۳۴ کرسی در پارلمان است. حزبی که بیشتر از دیگران، سابقه حکومت بر کانادا را در پرونده خود داشته است اکنون ابایی ندارد که اندیشه ادغام شدن در حزب نئودمکرات را مورد بررسی قرار دهد.

رویداد دیگر انتخابات اخیر، راه یابی یک نماینده از حزب سبز به پارلمان است. تا جاییکه شادمانی الیزابت می، رهبر حزب از این نتیجه، دست کمی از شادمانی هارپر از تشکیل دولت اکثریت ندارد! چرا که او ، وجود حتی یک نفر در پارلمان را به عنوان زنده بودن حزب خود می داند.

آخرین انتخابات پارلمانی کشور، اتلاف پول و سرمایه مالیات دهندگان نبود، بلکه تشکیل یک کانادای جدید بود … جاییکه مردم دارای یک دولت با ثبات، انتخاب مشخص و صریح بوده و جدایی طلبان را با قاطعیت به لانه های خود راندند.

منبع:  نشنال پست

دیدگاهتان را بنویسید