خبرهای کانادا

وقتی یگان ویژه پلیس، اشتباهی در خانه دیگری را می زند!

squad1
ایرانتو: یگان وِیژه پلیس انتاریو با هجوم ناگهانی به یک منزل اشتباهی، صاحبخانه وحشت زده را از خواب بیدار کردند.
تیم عملیاتی که بمنظور بازداشت یک قاچاقچی مواد مخدر به ساختمان مذکور فرستاده شده بودند ، در حالیکه چهره های خود را پوشانده بودند، قبل از ساعت ۷ صبح ، با شکستن در و پنجره ، وارد خانه “استیون کاریگن” شدند.

استیون، با صدای انفجار نارنجک گاز اشک آور که از پنجره وارد اتاق شده و بر روی تخت خواب پسر ۱۹ ساله او افتاد، از خواب پرید.

خوشبختانه آن شب پسرش در منزل نبود.

مأموران بلافاصله پس از ورود به اتاق، تفنگ های خود را به سوی استیون نشانه گرفته و او را که لباسی بر تن نداشت، در کف اتاق خواباندند.

آنان فریاد می زدند، بی حرکت! .. بی حرکت!..
وقتی یکی از آنها، نامی را بزبان آورد، استیون متوجه اشتباه آنها شد. او گفت :” من استیون هستم ، کسی که دنبالش می گردید در طبقه پایین زندگی می کند!”

بمحض آگاهی از اشتباه، مأموران پلیس به خانه دیگر مراجعه و مرد ۲۴ ساله مورد نظر را بازداشت کردند.

اگرچه مأموریت با موفقیت انجام شد، اما استیون نمی توانست از این موضوع خوشحال باشد.

وی گفت:” من بسیار عصبانی بودم .. من در طول ۲۰ سال گذشته، حتی یک برگ جریمه تخلف رانندگی هم دریافت نکردم.. آنها ۲۰ نفر بودند، و اگر پسر من آن شب در منزل بود، بعید نبود که به او آسیب می رسید.”

در این گزارش اشاره ای به احتمال عذر خواهی پلیس از استیون نشده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید