خبرهای کانادا

زمان تحویل سال ۱۳۹۰ در شهرهای کانادا و جهان

7sin-3
نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می‌گیرند. زمان برگزاری نوروز، در آغاز فصل بهار است. نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو محسوب می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.

بنا به پیشنهاد جمهوری آذربایجان ، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ۴ اسفند ۱۳۸۸ (۲۳ فوریه ۲۰۱۰) ۲۱ ماه مارس را به‌عنوان روز جهانی عید نوروز، با ریشهٔ ایرانی به‌رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند توصیف شده‌است.

پیش از آن در تاریخ ۸ مهر ۱۳۸۸ خورشیدی، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، به ثبت جهانی رسیده‌بود. در ۷ فروردین ۱۳۸۹ نخستین دورهٔ جشن جهانی نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان «دبیرخانهٔ نوروز» شناخته شد.

جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می‌شود. اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیم‌کره شمالی زمین به لحظه‌ای گفته می‌شود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد و به سوی شمال آسمان می‌رود. و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد روز) از ماه فروردین برابر است. نوروز در تقویم میلادی با ۲۱ یا ۲۲ مارس مطابقت دارد.

در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده می‌شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، تقویم میلادی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می‌شود و روز آغاز سال محسوب نمی‌شود.

واژهٔ نوروز واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو واژهٔ فارسی «نو» و «روز» به وجود آمده است. این نام در دو معنی به‌کار می‌رود:

۱) نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
۲) نوروز خاص: روز ششم فروردین با نام «روز خرداد»

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سرِدا یعنی سال نو یاد می‌کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه نیز در زمان سغدیان و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می‌نامیدند.

لحظه تحویل سال در ایران بر مبنای سال اعتدالی گاه شمار ایرانی ،ساعت ۲:۴۱:۳۰  بامداد روز دوشنبه اول فرودین ماه ۱۳۹۰ خواهد بود.
لحظه تحویل سال در ایران بر مبنای طول سال متغیر ،ساعت ۲:۵۰:۴۵  بامداد روز دوشنبه اول فرودین ماه ۱۳۹۰ خواهد بود.

زمان و لحظه تحویل سال ۱۳۹۰ در برخی شهر های کانادا: (برمبنای روش اول)
نقل از سایت تقویم فایر فاکس: کلیک کنید

بریتیش کلمبیا: یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر

آلبرتا و ساسکچوان: یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر

منیتوبا: یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر

انتاریو و کبک (شهرهای تورنتو، اتاوا و مونترآل) یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر

استان های آتلانتیک: یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر


زمان و لحظه تحویل سال ۱۳۹۰ در برخی شهر های مهم جهان

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Darwin

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cairns

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Brisbane

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Canberra

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Mumbai

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Washington DC

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Singapore

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Seoul

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Seattle

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Sao Paulo

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Santo Domingo

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Santiago

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Riyadh

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Rio de Janeiro

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر ,Reykjavik

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Philadelphia

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Nairobi

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Mexico City

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Los Angeles

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, تهران

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Tabriz

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Mashhad

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bandar Abbas

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Ahwaz

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Zahedan

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Sanandaj

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Rasht         

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, شیراز

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۲ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, اصفهان

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Jerusalem

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Indianapolis

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Havana

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Guatemala

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۵ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Dahaka

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Denver

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Detroit

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Casablanca

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Caracas

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cairo

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Buenos Aires

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Bogota

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Běijīng

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد ,Barcelona

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bangkok

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Auckland

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر, Atlanta

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Cyprus

یکشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت  ۲۳و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Dublin

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Bairut

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kiev

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Baku

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Athens

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Damascus

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۵ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Almaty

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Yerevan

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Islamabad

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۳ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kabul

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kuwait

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Dushanbe

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Baghdad

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Moscow

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Doubai

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۶ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , San francisco

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Berlin

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Tokyo

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Cape Town

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Vienna

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Sydney

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۰ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Melbourne

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Perth

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Shànghǎi

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۲۳ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , London

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Stockholm

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Oslo

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Paris

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۴ و  ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , New Delhi

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Helsinki

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۱ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد, Istanbul

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Madrid

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , New York

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت   ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Roma

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۲ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Wellington

دوشنبه، ۲۱ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۰۷ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بامداد , Kuala Lumpur

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Texas

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Chicago

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۸ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Minneapolis

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Boston

یکشنبه، ۲۰ مارس ۲۰۱۱ ساعت ۱۹ و  ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعدازظهر , Miami

منبع: تبیان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید