خبرهای کانادا

جدول ۳۱ شهر کانادا که بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند

رتبه شهر- استان جمعیت در سال ۲۰۱۱ جمعیت در سال ۲۰۰۶
۱ Toronto, Ontario ۵,۱۳۲,۷۹۴ ۴,۷۳۲,۳۶۱
۲ Montreal, Quebec ۳,۴۰۷,۹۶۳ ۳,۲۶۰,۵۰۸
۳ Vancouver, British Columbia ۲,۱۳۵,۲۰۱ ۱,۹۵۵,۲۷۸
۴ Calgary, Alberta ۱,۰۹۵,۴۰۴ ۹۸۸,۰۷۹
۵ Edmonton, Alberta ۹۶۰,۰۱۵ ۸۶۲,۵۴۴
۶ Ottawa–Gatineau, Ontario/Quebec ۹۳۳,۵۹۶ ۸۶۷,۵۹۳
۷ Quebec City, Quebec ۶۹۶,۹۴۶ ۶۶۱,۰۱۱
۸ Winnipeg, Manitoba ۶۷۱,۵۵۱ ۶۴۱,۵۵۶
۹ Hamilton, Ontario ۶۷۰,۵۸۰ ۶۴۷,۶۸۲
۱۰ Kitchener, Ontario ۴۴۴,۶۸۱ ۴۲۲,۵۱۴
۱۱ London, Ontario ۳۶۶,۱۹۱ ۳۵۳,۸۷۴
۱۲ Victoria, British Columbia ۳۱۶,۳۲۷ ۳۰۳,۹۷۷
۱۳ St. Catharines–Niagara, Ontario ۳۰۹,۳۱۹ ۳۰۸,۸۲۰
۱۴ Halifax, Nova Scotia ۲۹۷,۹۴۳ ۲۸۵,۴۸۰
۱۵ Oshawa, Ontario ۲۹۰,۹۳۷ ۲۷۰,۰۵۹
۱۶ Windsor, Ontario ۲۷۶,۱۶۵ ۲۷۸,۸۶۹
۱۷ Saskatoon, Saskatchewan ۲۲۲,۰۳۵ ۲۰۲,۴۲۵
۱۸ Regina, Saskatchewan ۱۹۲,۷۵۶ ۱۷۹,۲۴۶
۱۹ Barrie, Ontario ۱۶۶,۶۳۴ ۱۵۷,۵۰۱
۲۰ St. John’s, Newfoundland and Labrador ۱۶۵,۳۴۶ ۱۵۲,۷۲۹
۲۱ Abbotsford, British Columbia ۱۴۹,۸۵۵ ۱۴۰,۲۷۵
۲۲ Kelowna, British Columbia ۱۴۱,۷۶۷ ۱۲۸,۱۲۷
۲۳ Sherbrooke, Quebec ۱۴۰,۶۲۸ ۱۳۴,۸۸۲
۲۴ Trois-Rivières, Quebec ۱۲۶,۴۶۰ ۱۲۱,۶۷۱
۲۵ Guelph, Ontario ۱۲۲,۳۶۲ ۱۱۵,۶۳۵
۲۶ Kingston, Ontario ۱۱۷,۷۸۷ ۱۱۲,۵۸۰
۲۷ Moncton, New Brunswick ۱۰۷,۰۸۶ ۹۶,۹۸۷
۲۸ Sudbury, Ontario ۱۰۶,۸۴۰ ۱۰۶,۶۱۲
۲۹ Chicoutimi-Jonquière, Quebec ۱۰۶,۶۶۶ ۱۰۶,۱۸۴
۳۰ Thunder Bay, Ontario ۱۰۲,۲۲۲ ۱۰۳,۲۴۷
۳۱ Kanata, Ontario ۱۰۱,۷۶۰ ۸۶,۶۳۲

منبع: ویکیپدیا

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید