خبرهای مهاجرت و تحصیل

میزان پذیرش مهاجر در سال ۲۰۱۲؛ اعطای اقامت دائم به دانشجویان دکترا

jason_kenney

jason_kenney
ایرانتو: جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی امروز اعلام کرد، میزان پذیرش مهاجر طی سال آینده ثابت می ماند، اما تغییراتی در سهمیه برخی از  گروه ها اعمال می شود.
به گزارش کانادین پرس، وی که در جریان ارائه گزارش سالانه ۲۰۱۱ به پارلمان، سخن می گفت، تأکید کرد، سال ۲۰۱۲، تعداد افراد گروه متخصصین ( کارگران ماهر)  ، پناهندگان، والدین ، پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها، افزایش می یابد.

اما در مقابل، از تعداد سهمیه همسران و فرزندان و همچنین مددکاران و پرستاران کودک کاسته می شود. کنی تأکید کرد، کاهش اعمال شده در این گروه نه بخاطر عدم نیاز کانادا بلکه بدلیل پذیرش تعداد زیاد آنها طی دوره های گذشته بوده است.

برغم فشارهای حزب مخالف نئودمکرات در زمینه لزوم افزایش تعداد مهاجران برای مقابله با کمبود نیروی کار طی پنج سال آینده، وزیر مهاجرت، تعداد کل پذیرش سال ۲۰۱۲ را بین ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار نفر اعلام کرد.

این رقم مشابه، تعداد پذیرش سال جاری بوده و دولت محافظه کار سعی می کنم ، متوسط عدد ۲۵۴،۰۰۰ نفر در سال را طی چند سال اخیر، حفظ کند.

همچنین میزان اعطای اقامت دائم به افراد واجد شرایط در گروه موسوم به Canadian experience یا تجربه کانادایی که مربوط به کارگران موقت و دانشجویان می شود، با ۵۰۰ نفر افزایش به نسبت امسال، به رقم ۷،۰۰۰ نفر ، خواهد رسید.

گروه تجربه کانادایی، از سال ۲۰۰۸ ایجاد شده و طی آن، دولت تصمیم گرفت، امکان اقامت آندسته از کارگران یا دانشجویانی را که با ویزای موقت در این کشور حضور  داشته و با شرایط زندگی و محیط کار آن آشنایی پیدا کرده اند، فراهم کند.

جیسون کنی، در این جلسه، از ایجاد گروه جدیدی خبر داد که طی آن، سالانه ۱،۰۰۰ دانشجوی PHD که دست کم ، دو سال از تحصیل خود در کانادا را سپری کرده باشند ، به اقامت دائم در می آیند.

وزیر مهاجرت، دلیل عدم افزایش تعداد مهاجران را، ناتوانی دولت در تأمین نیازهای آنها در زمینه یافتن کار و آمیخته شدن در جامعه و فرهنگ کانادایی دانست.

در عین حال وی تأکید کرد، امکان پذیرش سریع مهاجر که تاکنون در ۸ رشته انجام می شد، با افزودن ۶ رشته دیگر، به ۱۴ مورد خواهد رسید.

پیش بینی می شود، طی هفته آینده، اطلاعات بیشتری درباره برنامه سال آینده، بویژه در خصوص چگونگی و آمار پذیرش استانی و همچنین تغییرات مربوط به نحوه پذیرش مدارک دانشگاهی مهاجران منتشر گردد.

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید