خبرهای مهاجرت و تحصیل

مهاجران خشن و مجرم، نمی توانند اسپانسر اعضای خانواده خود شوند

domestic_violence

domestic_violence
ایرانتو: دولت فدرال، تعداد جرائمی را که ارتکاب به آنها باعث محروم شدن افراد، از آوردن اعضای خانواده به کانادا می شود، گسترش داد.
به گزارش سی بی سی،  برمبنای مقررات جدیدی که از روز چهارشنبه اجرای آن آغاز شده، هر کسی که به نوعی، آسیب بدنی به یکی از اعضای خانواده خود، بویژه همسرش وارد کرده باشد، اجازه نخواهد داشت، دست کم  تا پنج سال پس از صدور محکومیت خود، خویشاوندان خود را به کانادا بیاورد.

پیش از این، درخواست اسپانسرشیپی، تنها در صورتی که هر یک از اعضای خانواده ،مورد آزار بدنی توسط فرد متقاضی قرار می گرفت، رد می شد. اما از این پس، صرف متقاعد شدن مقامات، نسبت به انجام هر گونه جرائم خشونت آمیز فرد،  باعث عدم پذیرش درخواست وی برای اسپانسر شدن اعضای دیگر فامیل می گردد.

جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی، در همین زمینه به حکم دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۸، علیه “بارجیندر سینگ برار” شهروند هندی – کانادایی که خواهر همسر اول خود را در آن کشور، به آتش کشیده و بقتل رساند، اشاره کرد. در آن تاریخ، دادگاه موافقت کرده بود که او بتواند اسپانسر همسر جدید خود باشد.

کنی گفت، هیچ منعی در قانون ما برای جلوگیری از این حرکت وجود نداشته و ما اکنون تصمیم گرفته ایم، برای محافظت از افراد آسیب پذیر، بویژه زنان ، این مقررات را تغییر دهیم.

وزیر مهاجرت اضافه کرد:” این یک موضوع بسیار حساسی است. ما می خواهیم، قانون جدید به عنوان یک مدافعه گر، نقش خود را در برابر خشونت های محلی موجود در داخل حوامع مهاجر ایفا کند و این یکی از راه هاست. جلوگیری از اسپانسر شدن کانادایی ها برای همسران خود، در صورتیکه قبلا، مرتکب خشونت شده باشند.”

اضافه می شود، تغییرات جدید که از امروز و در قالب ” سند محافظت از مهاجران و پناهندگان”  باجرا درمی آید و نیازمند مطرح شدن در پارلمان نیست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید