خبرهای مهاجرت و تحصیل

اصلاحات کلی در کتابچه راهنمای شهروندی کانادا

citizenship

ایرانتو: دولت محافظه کار ، کتابچه راهنمایی را که برمبنای آن ، امتحان اخذ شهروندی مهاجران برگزار می شود، اصلاح کرد.
این راهنما، جایگزین کتابچه دیگری خواهد شد که توسط لیبرال ها تهیه و از سال ۱۹۹۷ تاکنون ، مبنای امتحانات شهروندی بوده است.

کتابچه جدید آزمون شهروندی ( دانلود )
مشاهده محتوای کتاب بصورت آنلاین

متون تهیه شده برای راهنمای جدید، که همه ساله هویت جدید ده ها هزار مهاجر، بر اساس شکل می گیرد، با تأسی از تاریخ کشور بصورت مؤثری تغییر یافته است.

دیگر در این کتاب، از کانادایی ها به عنوان مردم صلح بان یاد نمی شود، بلکه تاریخچه مبارزات ارتش این کشور در جنگ ها، از گذشته تاکنون، در آن منعکس شده است.

همچنین موضوع های مهمی از جمله شکل گیری کنفدراسیون کانادا و حتی مبارزات جدایی طلبانه در کبک نیز به محتوای کتابچه افزوده شده است.

جیسون کنی ، وزیر مهاجرت و شهروندی، با اعلام مطالب فوق افزود:” من فکر می کنم هم اکنون ، این انتظار در جامعه وجود دارد که ما موضوع پذیرش افراد جدید به عنوان شهروند کانادا را جدی تر بگیریم. اگر قرار باشد تازه واردین ، فقط با استناد به راهنمای موجود، حق شهروندی دریافت کنند، بسیاری از اطلاعات و آگاهی های تاریخی ما برای آنان پوشیده خواهد ماند.”

از سوی دیگر، حزب بلاک کبکوا که گفته می شود، هنوز لایه های تفکرات جدایی طلبانه فرانسوی زبانان کانادا را در خویش حفظ کرده است، از تأکید بر اهمیت نظام سلطنتی در این کشور در کتابچه جدید، انتقاد کرده است.

به گفته تهیه کنندگان این کتابچه، راهنمای جدید شهروندی که با عنوان : Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship منتشر شده، می تواند بعنوان یکی از دروس اصلی مقطع دهم یا یازدهم دبیرستان و یا در قالب دروس دانش اجتماعی و تاریخ، تدریس شود.
تأکید بر برابری حقوق زن و مرد در کانادا و مقابله با آنچه که قوانین بربریت نامیده شده، از دیگر مفاد راهنمای جدید است.

در عین حال ، وزیر مهاجرت تأکید کرده که در این کتاب، صرفا، چهره زیبایی از گذشته کانادا ترسیم نشده ، بلکه مطالبی نیز پیرامون دوران سیاه کشور ، از جمله یک قرن ظلم و تجاوز دولت نسبت به بومیان اولیه نیز درج شده است.

پیش بینی می شود، کتابچه جدید، طی چندماه آینده ، جایگزین راهنمای قبلی شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید