خبرهای مهاجرت و تحصیل

آیا کانادا می تواند از قانون مهاجرت خود دفاع کند؟

canada-passport

canada-passport
ایرانتو: روزنامه تورنتو سان در مقاله ای به قلم “جری آگار” نوشت: کانادا قدم های مهمی را در جهت حفاظت از قانون مهاجرت خود برمی دارد.
این موضوع بیشتر به ممانعت از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی برمی گردد که با دور زدن مقررات موجود، حقوق سایر متقاضیان را زیرپا گذاشته و وارد کشور می شوند.
کسانی که صرفا بدنبال اخذ شهروندی و گذرنامه کانادایی بوده و برنامه ای برای کمک به اقتصاد و پیشرفت این کشور ندارند.

نویسنده معتقد است، اینگونه افراد بخاطر دروغگویی و تقلب، تفاوتی با یک دزد ندارند. حتی برخی از آنها جزو مجرمان بین المللی تحت تعقیب یا جنایتکاران جنگی هستند.

در سال ۲۰۰۸، خانم شیلا فریزر، ذیحساب کل کشور، رسما اعلام کرد که ۴۱،۰۰۰ مهاجر و پناهنده غیرقانونی در کشور گم شده اند!
تصور کنید این افراد به نوعی در همه شهرها پخش شده و ما هم اکنون حتی در شهرک ها نیز، یکی از آنها را می توانیم بیابیم.

برخی از آنان با ادعای داشتن شرایط پناهندگی، مقامات کانادا را مجاب می کردند و بعد به مدت سه سال ناپدید می شدند. یعنی به اندازه مدتی که فرایند بررسی ادعای آنها و اخراجشان از کشور، طول می کشد!

آقای جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی، از برنامه دولت برای اخراج ۱،۸۰۰ مهاجر و پناهنده غیرقانونی خبر داد که رقمی بی سابقه در تاریخ کانادا محسوب می شود.

اکثر کانادایی ها از پذیرش مهاجران قانونی و سختکوش استقبال می کنند . همانگونه که اجداد آنها با آغوش باز تازه واردین را می پذیرفتند. بطوریکه به گفته کنی، تعداد کسانی که در کانادا ، سوگند شهروندی می خورند، از هر کشور دیگری به نسبت جمعیت بیشتر است.

وی معتقد است، کانادا با حفظ روحیه مهاجرپذیری خود، تنها به دنبال سختگیری بیشتر درباره قوانین موجود است.

این درحالیستکه برخی از رسانه ها و سیاستمداران، همواره سختگیری های دولت را به منزله اعمال نظر حزبی و پذیرش انتخابی افراد تلقی می کنند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید