خبرهای مهاجرت و تحصیل

مهاجران کانادا هنوز از تبعیض در میزان حق الزحمه دریافتی رنج می برند

multicultural
ایرانتو: فرزندان مهاجران، از وضعیت شغلی بهتری نسبت به فرزندان والدین کانادایی برخوردار هستند.
اداره آمار کانادا با انتشار گزارشی ، ضمن اعلام این مطلب در عین حال افزود، هنوز فاصله زیادی بین میزان حق الزحمه دریافتی توسط آنان، بویژه در بین نژادهای سیاه، آسیای جنوبی و چینی با همکارانشان که جزو اقلیت مشهود نیستند، وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۶، یک سوم از جمعیت کشور را مهاجران یا فرزندان آنها تشکیل می داده است. بطوریکه از هر پنج نفر جمعیت، یک نفر مهاجر و ۱۵درصد بقیه نیز مربوط به نسل های بعدی آنها بوده است.

در تورنتو سه چهارم جمعیت را مهاجران و فرزندان آنها تشکیل داده اند.

“فنگ هو” از کارشناسان اداره آمار، در گفت و گو با تورنتو استار، ضمن ستایش از پیشرفت آموزشی و شغلی نسل دوم مهاجران گفت:” نرخ اشتغال آنها به مراتب از فرزندان والدین متولد شده در کانادا بهتر بوده و شغل های تخصصی را انتخاب می کنند. به همین دلیل، متوسط درآمد آنها از همتایان کااندایی خود بیشتر است.”

گروه های مهاجری که مورد مطالعه اداره آمار قرار گرفتند، متعلق به جوامع اروپایی، آسیایی، هند، آفریقا و کارئیب بودند.

فنگ هو می افزاید:” اگر این گروه ها را کنار هم بگذارید، در مجموع، وضع مناسبی دارند، اما در بررسی های فردی به اختلاف مهمی می رسید که به میزان حقوق و دستمزد مربوط می شود. اگر والدین آنها اروپایی باشند، وضعیت آنها در بازار کار بهتر خواهد بود. اما فرزندان مهاجران سیاه پوست، حتی تا ۲۰درصد، کمتر از فرزندان والدین کانادایی دریافت می کنند.”

فرزندان والدین چینی و آسیای جنوبی هم با در نظر گرفتن فاکتورهای آموزشی و محل کار، از ۵ تا ۹ درصد دریافتی کمتر نسبت به کانادایی ها برخوردار هستند.

این گزارش می افزاید، حتی فرزندان مهاجران با مدارک بالای علمی و ساکن در مراکز شهری نیز، بطور متوسط درآمد کمتری دارند.

این کارشناس آمار تأکید کرد، نتوانسته است دلیلی بر این تبعیض و فاصله دستمزها بیابد!

گزارش کامل را در اینجا بخوانید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید