خبرهای مهاجرت و تحصیل

مهاجران: تحصیلات بالا، درآمد کم

help-wanted

ایرانتو: دو سوم مهاجران جدید کانادا، دارای تحصیلاتی فراتر از نیاز شغل مربوطه هستند.
آخرین گزارش اداره آمار، چهره ناخوشایندی از وضعیت شغلی مهاجران را نشان می دهد، اگر چه این تصویر، برای آنهاییکه بمدت طولانی در این کشور بوده اند، نسبتا بهتر است.

میزان حق الزحمه دریافتی توسط تازه واردین کمتر است و آنها ناگزیرند برای تأمین زندگی خویش، با وجود تحصیلات بالا، به کارهای سطح پایین ، یا موقت و پاره وقت روی بیاورند.

اما برای آنهاییکه دستم کم ۱۰ سال در کانادا حضور دارند، بازار کار تقریبا مشابه متولدین کانادا شده است.

بحران اقتصادی اخیر ، وضعیت کاری مهاجران را سخت تر کرده است. شانس کاریابی برای آنها که طی ۵ سال اخیر به کانادا آمده اند، ۵ برابر کمتر از متولدین کاناداست. بویژه در کارخانجات که می توان گفت، بطور سنتی، جایی برای مهاجران ندارند.

گزارش اخیر ، که برای اولین بار به این سبک در اداره آمار تهیه شده، بر اساس بررسی یک سال بازار کار کشور، انجام شده و نشان می دهد، بطور کلی مهاجران ، باوجود ساعت کاری زیاد، بطور متوسط، ۲٫۲۸ دلار در ساعت، کمتر از کارمندان و کارگران کانادایی درآمد دارند. حتی رقم مذکور برای کسانی که طی ۵ سال گذشته وارد کشور شده اند بالای ۵ دلار می باشد.

در گزارش مزبور ، مشخصات مهاجران جوینده کار به شکل زیر توصیف شده است:
– سن مهاجران شاغل و جویای کار، بین ۲۵ تا ۵۴ سال و غالبا مرد هستند.
– ۴۲ درصد آنها دارای تحصیلاتی بالاتر از نیاز شغل خود هستند، اما برای متولدین کانادا این رقم ۲۸ درصد است.
– میزان مهاجرانی که کمتر از ۱۰ دلار در ساعت دریافت می کنند ، تقریبا دو برابر متولدین کاناداست. مهاجران قدیمی نیز بطور متوسط در شغل های تخصصی، ۲۵ دلار در ساعت درآمد دارند که باز هم حدود ۵ دلار کمتر از متولدین کانادا است.
– ۳۸ تا ۴۱ درصد مهاجران به کارهای پاره وقت مشغولند ، اما این رقم برای کانادایی ها ، ۳۰ درصد است.
– در مقابل ۸٫۳ درصد متولدین کانادا ، ۱۰ تا ۱۶ درصد مهاجران شغل موقت دارند.
– پوشش بیمه و اتحادیه کارگری برای مهاجران ۱٫۵ برابر کمتر از متولدین کاناداست.
– اکثر مناصب مدیریتی ، در اختیار کانادایی هاست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید