خبرهای کانادا

دانش مهاجران درباره تاریخ کانادا، بیشتر از خود کانادایی هاست!

Fathers_of_Confederation

Fathers_of_Confederation
ایرانتو: یک نظرسنجی جدید، واقعیت عجیبی را درباره میزان اظلاعات و دانش مهاجران و متولدین کانادا، نسبت به تاریخچه این کشور هویدا کرده است.
“انجمن مطالعات کانادا” در مونترآل که این نظرسنجی را به مدت یکسال از بیش از ۲،۳۰۰ نفر، بعمل آورده ،در گزارشی آورده است، ۸۲ درصد کسانی که در خارج از کانادا، متولد شده اند، دارای دانش قوی یا بسیار قوی از تاریخ کانادا بوده اند.

در مقابل ، تنها، ۷۰ درصد متولدین کانادا، اطلاعات تاریخی خود را قوی یا بسیار قوی اعلام کرده اند.

۲۷ درصد مهاجران، در مقابل ۱۶ درصد متولدین کانادا، (یعنی تقریبا دو برابر) ، میزان دانش تاریخی خود را بسیار قوی دانسته اند.

رییس انجمن مذکور، دلیل احتمالی، این امر را الزام مهاجران به تقویت اطلاعات تاریخی خود، در مقاطع مختلف و بویژه برای کسب حق شهروندی کانادا بیان کرده است.

وی می افزاید:” اینگونه افراد، برای شرکت در آزمون شهروند، مجبور به یادگیری امور تاریخی هستند، اما متولدین کانادا، دانسته های خود را از دوران مدرسه کسب کرده و برخلاف مهاجران، اقدام به بهنگام سازی آنها نکرده اند.”

در گزارش مذکور، همچنین مشخص شده است، مهاجران، بخاطر اینکه در مجموع نسبت به کانادایی ها، از تحصیلات بالاتری برخوردار هستند، سریع تر تونسته اند چنین اطلاعاتی را بیاموزند.

رییس انجمن در قسمت دیگری از اظهارات خود، دلیل علاقه مهاجران به تاریخ کانادا را ، آگاهی یافتن آنها نسبت به نظام چندفرهنگی مربوطه دانست که موجب بنیانگذاری چنین کشوری شد. در واقع تازه واردین، خودشان را، بخشی از تاریخ کانادا تصور می کنند.

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا، سال گذشته ، کتابچه آزمون شهروندی را در ۶۳ صفحه بازنشر کرده و بخش بزرگی از آن را به تاریخ کانادا اختصاص داده است.

اضافه می شود، اگر چه تاریخ تأسیس کانادای متحد، به سال ۱۸۶۴ میلادی، یعنی ۱۴۷ سال قبل برمی گردد، اما معمولا مبدأ آغاز شکل گیری این کشور، همزمان با ورود اولین گروه های مهاجر از انگلیس و فرانسه به این سرزمین، یعنی اواخر قرن پانزدهم مطرح می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید