خبرهای کانادا

اشتباه عجیب پزشکان ، درباره نوزاد مادران مهاجر

baby-asian

baby-asian
ایرانتو: برخی از نوزادان خانواده های مهاجر کانادا ، به اشتباه جزو نوزادان با وزن کمتر از طبیعی محسوب می شدند. این امر باعث ایجاد استرس های غیر لازم برای خانواده ها می گردید.
بیشتر کودکانی که در خانواده های با تبار آسیای شرقی متولد می شوند، دارای وزن متوسط کمتر از سایر نژادها هستند ، اما تابحال آنها را در رده بچه های نارس دسته بندی می کردند!

به همین دلیل، نوزادان را مدت بیشتری در بیمارستان نگهداری کرده و انواع آزمایش های خون و غیره را بر روی آنها انجام می دادند، غافل از اینکه ، چنین وزنی برای نژاد  آنها طبیعی است.

در شمار اخیر مجله زنان و زایمان کانادا ، دکتر  ژوئل ری و تیمش، لیست جدیدی از وزن متوسط مورد قبول برای نوزادان متناسی با ملیت پدرمادرشان را منتشر کرده است.

آنان به همین منظور، پرونده تولد بیش از ۷۶۰،۰۰۰ نوزاد در استان انتاریو را مورد بررسی قرار دادند.

در گزارش مذکور آمده است، نوزادان مادران مهاجر، در بدو تولد، بطور متوسط، ۲۵۰ گرم ، سبک تر از نوزادان کانادایی هستند.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید