تحصیلی

آزمون آیلتس IELTS

آزمون آیلتس

آزمون آیلتس

IELTS يا International English Language Testing System يك امتحان زبان انگليسي است و از اعتباري بين المللي برخوردار است.

امتحان IELTS با همكاري مشترك دانشگاه كمبريج، كنسول فرهنگی انگلستان و سازمان IDP استراليا برگزار ميشود.

اين امتحان از بالاترين و معتبرترين استانداردهاي بين المللي جهت سنجش سطح زبان انگليسي داوطلبان پيروي مي كند.

امتحان IELTS چهار توانائي Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

بسياري از دانشگاهها در كشورهاي مختلفي همچون كانادا، انگلستان، استراليا، نيوزلند و آمريكا امتحان IELTS را به رسميت مي شناسند.

همچنين جهت مهاجرت به كشورهاي كانادا، استراليا و نيوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامي است.

شركت كنندگان در امتحان IELTS به طيف وسيعي از سوالات بسيار ساده تا بسيار مشكل پاسخ ميدهند.

نمره هر بخش از امتحان بين صفر تا ۹ است.

نمره كلي امتحان با معدل گيري از نمره چهار بخش امتحان محاسبه مي گردد.

در كارنامه IELTS ، علاوه بر نمره كلي، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر مي شود. 

هر دانشگاه براي پذيرش متقاضيان حداقل نمره اي را مشخص ميكند.

اكثر آنها حداقل نمره كلي ۶٫۵ را مي خواهند بطوری كه نمره هر بخش هم از ۶ كمتر نباشد.

امتحان IELTS

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهيد داد.

تاريخ و ساعت برگزاري قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام ميشود.

معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت ۵ روز ادامه مي يابد.

داوطلباني كه از شهرهاي ديگر به تهران مي آيند،براي امتحان Speaking در اولويت هستند و بايد در هنگام ثبت نام، اسم خود را در ليستي جداگانه به ثبت برسانند.

تمامي مراحل كتبي امتحان بايد با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنويس يا خودكار را در هيچ مرحله اي از امتحان كتبي ندارند.

نتايج امتحان IELTS دو هفته پس از پايان يافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد.

كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده مي شود و از طريق تلفن، فكس و يا email قابل دريافت نيست.

۵ كارنامه براي دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رايگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال مي گردد،بشرطي كه از تاريخ امتحان شما يكماه نگذشته باشد.

اگر بيشتر از يكماه از تاريخ امتحانتان سپري شود و يا بيشتر از ۵ كارنامه بخواهيد برايتان ارسال بشود،به ازاي هر كارنامه بايد مبلغي را بپردازيد.

اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بيشتر از دو سال از تاريخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار ميشود.

امتحان Academic مخصوص كساني است كه ميخواهند در يك دانشگاه انگليسي زبان ادامه تحصيل دهند.

در حاليكه امتحان General Training مخصوص كساني است كه مي خواهند به يك كشور انگليسي زبان مانند كانادا، استراليا و يا نيوزلند مهاجرت كنند.

همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS ، توانائيهاي Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجيده ميشوند.

در حاليكه قسمتهاي Listening و Speaking براي داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهي مورد ارزيابي قرار ميگيرد، هر يك از اين دو گروه سوالات جداگانه اي در قسمتهاي Reading و Writing دريافت مي كنند.

مسئوليت نوع امتحاني كه مي خواهيد در آن شركت کنید بر عهده شماست و بايد در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قيد كنيد.

بخش های ذيل قسمتهاي مختلف امتحان IELTS را تشريح می کنند:

بخش Listening ، زمان : حدودا ۳۰ دقيقه تعداد سوال : دفترچه اي حاوي چهل سوال در ۴ بخش
نوار امتحان Listening فقط يكبار پخش ميشود و قبل از پخش نوار فرصت داريد تا سوالها را مرور كنيد.
پس از پايان يافتن هر بخش، فرصت داريد تا جوابهاي خود را بازبيني نماييد.
پاسخها بايد در دفترچه سوالات نوشته شود.
با پايان گرفتن نوار ده دقيقه فرصت داريد تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نماييد.
دو بخش اول شامل موضوعاتي اجتماعي است و مكالمه بين دو يا چند نفر است.
دو بخش دوم شامل موضوعاتي دانشگاهي است. يك مكالمه حداكثر چهار نفره و يك كنفرانس، تشكيل دهنده اين بخشها هستند.

بخش General Training Reading

زمان : ۶۰ دقيقه براي ۴۰ سوال.

دفترچه حاوي متون كه جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ كلمه دارند به داوطلب داده ميشود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نميشود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعي است.
بخش دوم در مورد جزوات آموزشي واحتياجات رفاهي است.
بخش سوم شامل يك متن بلند با موضوعي عمومي است.

بخش Academic Reading

زمان : ۶۰ دقيقه براي ۴۰ سوال.

دفترچه حاوي ۳ متن كه جمعا ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ كلمه دارند به داوطلب داده مي شود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمي شود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
متون جنبه علمي دارند.
حداقل يكي از سه متن، نوشتاري استدلالي است.
در صورتي که متن حاوي لغات تخصصي و فني باشد، واژه ‌نامه‌اي کوتاه نيز همراه آن خواهد آمد.

بخش General Training Writing

زمان : ۶۰ دقيقه

براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.

در موضوع اول (Task 1 ) بايد نامه اي به شخصي فرضي بنويسد و در آن مساله يا مشكلي را شرح دهيد. نامه شما بايد حداقل ۱۵۰ كلمه داشته باشد.

اگر نامه اي كمتر از ۱۵۰ كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.

درموضوع دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يك مساله بيان كنيد و بايد حداقل ۲۵۰ كلمه در مورد آن بنويسيد.

اگر انشائي كمتر از ۲۵۰ كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است ۴۰ دقيقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهيد.

بخش Academic Writing

زمان : ۶۰ دقيقه ،براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.
در موضوع اول (Task 1 ) بايد در مورد جدول يا نموداري كه به شما داده شده است، توضيح دهيد.

انشاء شما بايد حداقل ۱۵۰ كلمه داشته باشد.

اگر انشائي كمتر از ۱۵۰ كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد.

بهتر است ۲۰ دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.

در موضوع دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يك مساله بيان كنيد و بايد حداقل ۲۵۰ كلمه در مورد آن بنويسيد.

اگر انشائي كمتر از ۲۵۰ كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد.

بهتر است ۴۰ دقيقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهيد.

بخش Speaking

زمان : ۱۱ تا ۱۴ دقيقه ،امتحان بصورت يك مصاحبه رو در رو است و شامل سه بخش است.

بخش اول ۴ تا ۵ دقيقه بطول مي انجامد و بايد به سوالات عمومي و شخصي در مورد محل زندگي، شغل، وضعيت خانوادگي و علايقتان جواب دهيد.

در بخش دوم بايد به مدت ۲ دقيقه در مورد موضوعي كه به شما داده ميشود صحبت كنيد.

قبل از آن يك دقيقه فرصت داريد تا در مورد موضوع فكر كنيد و يادداشت برداريد. پس از پايان ۲ دقيقه، به يك يا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان بايد پاسخ دهيد.

در بخش سوم به مدت ۴ تا ۵ دقيقه با مصاحبه كننده صحبت خواهيد كرد. محور گفتگوي شما موضوعي است كه در بخش دوم به آن پرداخته ايد.

كل مصاحبه بر روي نوار ضبط ميشود.

روش های موفقیت در امتحان IELTS

يكي از مهمترين عوامل كسب موفقيت و نمره خوب در امتحان IELTS ، نحوه مطالعه شما براي چنين امتحاني است.

بارها ديده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهاي ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند.

با اتخاذ روشهاي مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اينكه در وقت خود صرفه جوئي قابل ملاحظه اي ميكنيد، در دستيابي به نمره مورد نظرتان نيز موفق خواهيد بود.

بهتر است به چند نكته زير توجه کنید:

۱٫ بر اساس يك برنامه ريزي منظم به مطالعه بپردازيد.

به عنوان مثال خود را مقيد سازيد كه بمدت چهارماه براي امتحان IELTS مطالعه کنید و هر روز ۶ ساعت را به اين امر اختصاص دهيد.

۲٫ تمامي چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرين کنید.

به عنوان مثال، يك ماه تمام فقط روي Listening تمرين نكنيد و به سه مهارت ديگر كاري نداشته باشيد.

البته اگر روي قسمتي ضعيفتر هستيد، بايد وقت بيشتري براي آن صرف کنید.

۳٫ مطالبي كه مطالعه مي کنید بايد به امتحان IELTS مربوط باشند.

بهترين حالت اين است كه از كتابهائي كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده کنید.

مثلا اگر مي خواهيد كه در بخش Reading امتحان تمرين كنيد، خواندن متون مشكل ادبي به زبان انگليسي فايده اي ندارد.

برعكس، كتاب هایی كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند، علاوه بر اينكه به بالا بردن مهارت شما كمك می کنند، شما را با سبك امتحان نيز بيشتر آشنا ميكنند.

اين يك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگليسي و كتابهائي كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود هستند، اما وقت شما محدود است.

هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS است. بنابراين، كتابهائي كه جهت مطالعه انتخاب ميکنید بايد بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

۴٫ قبل از امتحان، حتما بايد چندين تست استاندارد را جواب بدهيد تا هم از سطح آمادگي خودتان مطلع شويد و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شويد.

 

جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر فرم ارزیابی را تکمیل نمایید. 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید