امور کنسولی

ترجمه شناسنامه

نکات مهم :

۱٫ هموطنان عزیز مقیم کانادا در صورت نیاز به ترجمه رسمی شناسنامه می توانند از طریق سفارت در این زمینه اقدام نمایند .

۲٫ ارائه اصل شناسنامه تعویض شده ( نمونه جدید ) الزامی است و امکان ترجمه شناسنامه های قدیمی برای سفارت وجود ندارد.

مدارک مورد نیاز :

۱٫ اصل و کپی صفحات شناسنامه متقاضی

۲٫ کپی مدرک اقامت یا تابعیت در کانادا .

۳٫ تکمیل فرم ترجمه شناسنامه PDF

۴٫ تکمیل فرم مشخصات فردی PDF

۵٫ تعرفه کنسولی ترجمه شناسنامه (۸ دلار کانادا)

۶٫ پاکت پستی برگشت پیش پرداخت شده

توجه

قبل از تهیه مانی اردر(ها) و ارسال مدارک به قسمت هزینه های کنسولی مراجعه و دقیقاً مبلغ مانی اردر(ها) را بر اساس لیست هزینه ها تهیه و از پرداخت مبالغ بیشتر جداً پرهیز نمایند. بدیهی است پرداخت مبالغ اضافی به دلیل طی مراحل اداری سبب تاخیر در بازگشت مدارک خواهد شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید