خبرهای مهاجرت و تحصیل

طراحی دوره های کارآموزی برای مهاجران تازه وارد

internship

internship
ایرانتو: دولت کانادا اعلام کرد، بمنظور کسب تجربه کار کانادایی توسط مهاجران تازه وارد، دوره های جدید آزمایشی برای آنان در بخش های دولتی تدارک دیده است.
براساس این برنامه، مهاجران خواهند توانست، بطور موقت در رشته های تخصصی خود مشغول بکار گردند تا ضمن آشنایی با سیستم کاری این کشور، تجربه لازم را برای ورود جدی به بازار و یافتن شغل دائم، بدست آورند.

جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی با نام بردن از تازه واردین به عنوان کلیدهای اصلی بنیانگذاری کانادای قدرتمند، گفت:” برنامه جدید کارآموزی در موسسات دولتی، به مهاجران کمک خواهد کرد، همزمان با شروع زندگی جدید خود در کانادا، تخصص های خود را نیز در بازار کار این کشور، بکار برند.

مهاجران همواره از اینکه امکان یافتن شغل در رشته تخصصی خود نمی یابند، ناخرسند هستند. چرا که کارفرمایان دو موضوع ثابت تجربه کانادایی یا تحصیل کانادایی را همواره به عنوان شرایط اصلی پذیرش تقاضاها مد نظر قرار می دهند.

این برنامه به طور مشترک، توسط دستگاه هایی نظیر، سازمان توسعه مهارت ها و نیروی انسانی (HRSDC) وزارت مهاجرت و شهروندی (CIC)، بهداشت کانادا، منابع طبیعی، کشاورزی و مواد غذایی کشاورزی، آژانس سرویس مرزی کانادا، آژانس فرصت های آتلانتیک و توسعه اقتصادی منطقه کبک، باجرا درمی آید.

مشاغل موقت تحت این برنامه در رشته های اداری، اجرایی، اقتصاد، علوم، ترجمه و ارتباطات تعریف شده اند و طی پاییز امسال، بیش از ۶۰ تازه وارد، در پست های موجود مشغول بکار می شوند.

پیش بینی می شود، سایر سازمان ها نیز بلافاصله به این برنامه بپیوندند و تعداد مشاغل افزایش یابد.

اصل خبر در سایت وزارت مهاجرت

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید