خبرهای کانادا

اظهار نظرهای عجیب درباره تصاویر موجود در اسکناس های جدید کانادا + عکس

bill1

bill1

ایرانتو: برخی از افرادی که اسکناس های جدید پلاستیکی ۵۰ و ۱۰۰ دلاری را مشاهده کرده اند، نسبت به شباهت تصاویر داخل آنها با برخی نمادهای بحث برانگیز، معترض شده اند.

از جمله، گروهی معتقدند، بخش شفاف اسکناس های جدید، شبیه شکل اندام زنانه است و یا در داخل پنجره های کشتی موجود در ۵۰ دلاری، نماد دزدان دریایی دیده می شود.

بدنبال انتشار این شایعات، بانک مرکزی گروه هایی را در نقاط مختلف کشور برای تحقیق و جمع آوری نظرات  تعیین کرده است.

کانادین پرس توانست به بخشی از گزارش مذکور که در ژانویه گذشته منتشر شده، دست پیدا کند.

به گزارش ایرانتو، اکثر گروه ها در مورد شباهت قسمت شفاف اسکناس به انحنای بدن زنانه اتفاق نظر داشته اند.

به اعتقاد برخی ، نماد DNA  در سمت راست اسکناس ۱۰۰ دلاری، شباهت به یک وسیله جنسی دارد.

همچنین گفته می شود، بر فراز برج صلح (پارلمان کانادا)، نماد ستاره داوود و یا یک نماد مشابه مذهبی نقش بسته است.

بعضی ها درمورد تعلق کشتی مورد استفاده در اسکناس ۵۰ دلاری به کانادا ابراز تردید کرده اند. همچنین در پشت یکی از پنجره ها صورت یک آدم دیده می شود.

انتشار عمومی این گزارش ، موجب جلب بیشتر توجه مردم به طرح اسکناس های جدید شده است.

این اسکناس ها قرار است طی ماه نوامبر آینده وارد بازار شود و سایر اسکناس های کوچکتر هم تا سال ۲۰۱۳، جایگزین اسکناس های کاغذی خواهند شد.

new-bills

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید