خبرهای مهاجرت و تحصیل

ممنوعیت استفاده از روبند توسط زنان در جلسه سوگند شهروندی

canadian-muslim

canadian-muslim
ایرانتو: “جیسون کنی”، وزیر مهاجرت و شهروندی از تصمیم دولت فدرال، در خصوص ممنوعیت استفاده از روبند یا برقع توسط زنان مسلمان در هنگام ادای سوگند شهروندی خبر داد.
بدین ترتیب، قاضی مهاجرت که مدیریت جلسه سوگند را برعهده دارد، می تواند از حضور اینگونه زنان جلوگیری کند.

kenney11وزیر مهاجرت با اشاره به اینکه پیوستن به جامعه کانادایی باید بصورت باز و آزاد صورت گیرد افزود:” من نمی توانم بپذیرم، زنان مسلمان مجبور به استفاده از روبند هستند، چرا که آنان هنگام برگزاری مراسم حج در مکه، ملزم به باز نگاه داشتن چهره خود در مقابل مردان هستند.”

وی اضافه کرد:” در واقع این نوعی سنت فرهنگی است نه دینی که من فکر می کنم، منعکس کننده آن چهره از زنان است که ما نمی توانیم در کانادا بپذیریم. ما می خواهیم زنان عضو کامل و مساوی با مردان در جامعه کانادایی باشند و قطعا بهترین زمان و مکان برای آغاز چنین نقشی، می تواند جلسه سوگند شهروندی این کشور باشد.”

گلایه قضات شهروندی:

کنی در گفت و گو با شبکه سی بی سی، همچنین تأکید کرد، مطابق مقررات جدید، در صورت امتناع زنان نسبت به برداشتن روبند در جلسه سوگند ، آنان تنها یک بار دیگر، شانس حضور در جلسه مشابه بعدی را خواهند داشت. و اگر مایل به حفظ روبند باشند، تا ابد بصورت مقیم دائم باقی خواهند ماند و هیچگاه، همانند شهروندان عادی، اجازه دادن رأی یا کسب موقعیت های شغلی رسمی را نخواهند داشت.

وی تأکید کرد، گلایه های زیادی از سوی نمایندگان پارلمان و قضات شهروندی دریافت کرده که طی آن، آنان تأکید کرده اند که نمی توان مطمئن شد که آیا فرد متقاضی شهروندی، در زیر روبند خود، جملات مربوط به سوگند را به زبان می آورد یا خیر؟

واکنش گروه های اسلامی:

julia یک سخنگوی شورای کانادایی روابط آمریکایی – اسلامی با بی معنی توصیف کردن استدلال وزیر مهاجرت، گفت:” اینکه آقای کنی تأکید می کند، اسلام از زنان نمی خواهد که روبند بپوشند، در واقع مقابله با حقوق فردی آنهاست. ما در کانادا همچنین، آزادی مذهب را نیز داریم و تأکید کرده است، مادامی که افراد با فعالیت های مذهبی خود، موجبات آزار و اذیت دیگران را فراهم نکنند ، می توانند پوشش خود را به شکلی که مایل باشند، انتخاب کنند.”

خانم “جولیا ویلیامز”، از کارکنان حقوق بشر و آزادیهای فردی شورا همچنین افزود:” من فکر می کنم هیچ چیز بیشتر از این تساوی حقوق یک زن با دیگران را خدشه دار نمی کند که ما به او اجازه ندهیم لباس مورد نظر خودش را بپوشد. بنابراین تصمیم دولت فدرال، کسب یک امتیاز آسان سیاسی با هزینه کردن بر روی گروه آسیب پذیری از زنان در جامعه کانادایی بوده است.”

روز پنجشنبه، پرونده شکایت یکی از زنان روبنده پوش در دادگاه فدرال مطرح شد که طی آن، وی بر طبق منشور آزادیهای فردی کانادا، خواستار حفظ پوشش خود، در هنگام ادای سوگند شهروندی بوده است.

همزمان، “باب ری” سرپرست حزب لیبرال گفت، بهتر بود وزیر مهاجرت تا صدور تصمیم دادگاه عالی در خصوص آن پرونده صبر می کرد که مشخص شود آیا چنین مقرراتی محدود کردن آزادیهای مذهبی تلقی می شود یا خیر؟
وی افزود:” من باید بگویم، شخصا معتقدم، حضور یک زن با روبند در مقابل قاضی مهاجرت ، تأثیر اپیدمیک ندارد و چنین امری، هیچگاه توجه مرا به خود جلب نکرده است.”

راهنمای شهروندی که توسط دولت منتشر شده، بر لزوم حساسیت فرهنگی برگزارکنندگان جلسه سوگند شهروندی و مناسب بودن رعایت پوشش ملی در مراسم، تأکید کرده است .

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید