توصیه های زندگی در کانادا - تقسیم تجربه ها

آموزش و تحصیل

expriences-education


expriences-education

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره امور مربوط به ثبت نام و تحصیل در مدارس و دانشگاه های کانادا و مقررات حاکم بر آنها و همچنین نقش خانواده ها و رابطه آنها با آموزشگاه ها را با یکدیگر و بویژه تازه واردین به اشتراک می گذاریم:
نظرات خود را به صورت کامنت اضافه نمایید تا پس از بررسی به متن اصلی اضافه شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید