خبرهای کانادا

افزایش قابل توجه هزینه آموزش زبان به کارکنان دولتی کانادا

training

training
ایرانتو: هزینه آموزش زبان برای کارکنان دولتی کانادا، به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. بطوریکه بر مبنای گزارش ذیجسابی کل ، تنها در سال مالی ۲۰۱۰-۲۰۰۹، مبلغ ۲٫۱ میلیون دلار برای همین منظور مصرف شده است. این درحالیستکه هزینه آموزش زبان برای ۵ سال قبل از آن، کمتر از ۶ میلیون دلار بوده است.

این گزارش حاکیست، رشد هزینه های زبان آموزی، حتی به نسبت افزایش تعداد کارکنان یا هزینه های کلی سازمان ها، بمراتب بیشتر بوده است.

موسسه پست مدیا که این گزارش را نقل می کند، برای وضوح بیشتر موضوع چنین مثال زده است که اگر قرار بودن، قیمت قهوه تیم هورتونز، مشابه رشد هزینه آموزش زبان را داشته باشد، امروز بهای یک لیوان متوسط آن ، ۶٫۳۸ دلار می شد.

آنان همچنین با انجام محاسبه ای ، دریافته اند که اگر دولت در پنج سال قبل ، بابت آموزش زبان هر کارمند، ۴۰۸ دلار، می پرداخت، امروز این مبلغ ، به ۹۴۲ دلار رسیده است.

میزان هزینه آموزشهای زبان، زمانی مشخص شد که دولت محافظه کار، تصمیم گرفت، برای غلبه بر کسری بودجه ۵۶ میلیارد دلار خود، پس از بحران اقتصادی اخیر، چاره ای بیاندیشد.

کنترل هزینه های زبان آموزی، دردسرهای زیادی را برای دولت بوجود می آورد. که این امر هم ناشی از مسئولیت های ذکر شده در قانون اساسی ، در خصوص گسترش دو زبان رسمی کشور و هم هراس دولت از واکنش فرانسوی زبان ها در کبک در صورت کاهش هزینه های آموزش زبان فرانسه می گردد.

به عنوان مثال، هر کارمندی که در جایگاه شغلی دوزبانه قرار می گیرد، باید آموزش های لازم را در زمینه تهیه و ارائه گزارش های دوزبانه دریافت نماید.

طی سه دهه گذشته، میزان پست های سازمانی که نیازمند تسلط به دو زبان رسمی هستند، از یک چهارم کل مشاغل دولتی در سال ۱۹۷۸، به چهار مورد از هر ده شغل، افزایش یافته است.

بخش اعظم بودجه مزبور به مدارس و موسسات خصوصی زبان که مسئولیت آموزش کارکنان دولت را برعهده دارند، پرداخت می شود.
از جمله، موسسه ای به نام Academie de Formation Linguistique ، که در سال ۲۰۰۸، به تنهایی، ۷۵ هزار دلار، دریافت کرد.

گزارش دیگری نیز حاکیست، هزینه های ترجمه و ویزایش متون دولتی نیز که در سال مالی ۲۰۰۵ و ۶، بالغ بر ۲٫۹ میلیون دلار بود، در سال گذشته، به ۳٫۷ میلیون دلار افزایش یافته است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید