خبرهای ایران

حمله خبرنگار فاکس نیوز به سخنگوی کاخ سفید در جلسه مطبوعاتی: مگر CNN در ایران پخش می شود که می گویید سخنان ظریف مصرف داخلی دارد

واشنگتن فیری بیکن نوشت: «اد هنری» خبرنگار فاکس نیوز در کاخ سفید «جی کارنی» سخنگوی کاخ سفید را در مورد سخنان مقامات ایران در بحث هسته ای به چالش کشید. کارنی مکررا این سخن مقامات ایرانی را رد کرد و آن را برای مصارف سیاسی داخلی دانست.

به گزارش «انتخاب»، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت که کاخ سفید به گونه ای دیگر توافق را تعبیر و تفسیر می کند.

وی در ادامه تاکید کرد که ایران هیچ چیزی را از بین نمی برد.

هنری از کارنی پرسید: چطور چنین سخنان جسورانه ای در یک رسانه بین المللی نمی تواند به عنوان پیامی به پرزیدنت اوباما تفسیر شود.

کارنی در مقابل پاسخ داد که کاخ سفید در درجه نخست نگران اقدامات ایران در حین اجرای توافق است.

متن گفتگوی این دو در زیر می آید:

اد هنری: شما دائما می گویید سخنان مقامات ایرانی در حوزه هسته ای تنها برای مصارف سیاسی داخلی است. مگر سی ان ان داخل ایران پخش می شود؟

جی کارنی: بله، من هم این مصاحبه را دیده ام.

هنری: آنها(ایرانیان) هم دیده اند(همراه با خنده)، آیا آنها به دنبال ارسال پیامی به رئیس جمهور نیستند؟

کارنی: بله؟

هنری: به رئیس جمهور آمریکا. وقتی آنها با مخاطب گسترده تری گفتگو می کنند پس مصرف داخلی ندارد.

کارنی:‌ آنچه من می توانم بگویم این است که ما به آنچه ایرانی ها در حال انجام آن هستند نگاه می کنیم. اینکه آیا آنها به تعهدات خود در توافق موقت هسته ای عمل می کنند یا خیر؟

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید