خبرهای مهاجرت و تحصیل

سختگیری جدید در مورد مهارت زبان متقاضیان مهاجرت

test
ایرانتو: وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا، در نظر دارد، با حذف شانس مجدد اثبات مهارت زبان، برای متقاضیان گروه های “متخصصین فدرال” و “تجربه کانادایی” ، از مدت زمان بررسی پرونده ها و صدور شماره فایل، بکاهد.
جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی، دیروز اعلام کرد، کلیه متقاضیانی که  از دهم آوریل (۲۱ فرودین) به بعد اقدام نمایند، می بایست مدرک زبان خود را به همراه سایر مدارک (پس از دریافت فایل نامبر اول)، ارسال نمایند و افسران مهاجرت ، بخاطر کمبود امتیاز ، فرصت دیگری را به متقاضی برای ارسال مدارک تکمیلی زبان ، نخواهند داد.

در حال حاضر، اگر افسر مهاجرت تشخیص دهد ، مدرک ارائه شده از سوی متقاضی برای مهارت زبان کافی نیست، با او تماس گرفته و خواهان ارسال مدارک دیگر نظیر آیلتس و غیره می شوند .

بدین ترتیب، پرونده های در حال بررسی دیگر بخاطر زبان متوقف نشده و تصمیم مقتضی درباره آنها اتخاذ می شود و این کار باعث خواهد شد، تقاضاهای بیشتری به جریان بیافتد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید