خبرهای کانادا

کوچ کانادایی ها به استان های غربی، برای یافتن کار

job
ایرانتو: شمار ساکنین استان های شرقی و مرکزی کانادا، که برای یافتن کار و ساختن زندگی بهتر، به سمت غرب کوچ می کنند، امسال افزایش می یابد.
به گزارش گلوب اند میل، “سونیا گولاتی” از کارشناسان بانک تی دی در گزارشی پیش بینی کرد، بجز استان نیوفانلند در شرق، فرصت های شغلی در غرب کانادا، امسال بیشتر از گذشته ایجاد خواهد شد.

استان های بریتیش کلمبیا، آلبرتا و ساسکچوان، در حالی پذیرای جویندگان کار و زندگی بهتر می شوند که این امر، ضررهایی را متوجه استان های مرکزی و آتلانتیک خواهد کرد.

خانم گولاتی استان نیوفانلند را از نظر اقتصادی پیشرو دانسته و نووا اسکوشیا را نیز در رده آخر ارزیابی کرده است.

جزئیات مربوط به وضعیت هر یک از استان ها، به شرح زیر در گزارش مذکور، منتشر شده است:

بریتیش کلمبیا:
برگزاری المپیک زمستانی در سال گذشته، بیشترین کمک را به جایگاه این استان کرد . رشد اقتصادی استان در سال جاری ۲٫۶ و در سال آینده ( بدلیل ثبات در باراز مسکن) ۲٫۳ درصد خواهد بود. رشد اشتغال ۱٫۵ و ۱٫۸ درصد و نرخ بیکاری نیز به ترتیب ۷٫۳ و ۶٫۵ درصد خواهد شد.

آلبرتا:
این استان به لطف افزایش بهای نفت، با رشد اقتصادی ۴٫۲ و ۳٫۲ درصد در بین مناطق در حال رشد جای گرفته است. رشد اشتغال طی امسال و سال آینده، ۳ و ۲  درصد و نرخ بیکاری نیز ۵٫۹ و ۵٫۶ درصد خواهد بود.

ساسکچوان:
استان ساسکچوان نیز بخاطر توسعه امور کشاورزی، با ۴٫۲ درصد رشد در سال جاری و ۳ درصد در سال آینده، در جمع استان های در حال رشد قرار دارد. اشتغال زایی در آن استان ۲٫۶ و ۱٫۳ درصد طی امسال و سال آینده و نرخ بیکاری هم هر سال در حد ۴٫۶ درصد باقی می ماند.

منیتوبا:
رشد اقتصادی این استان، باز هم بخاطر امور کشاورزی، طی امسال و سال آینده ،  ۳٫۳ و ۲٫۳خواهد بود. اشتغال زایی ۱٫۶ و ۰٫۹ درصد و نرخ بیکاری ۴٫۹ و ۴٫۸ درصد خواهد بود.

انتاریو:
اقتصاد محکم، با امکان پیشرفت در حوزه های صنعت و خودروسازی ، رشد اقتصادی ۲٫۹ و ۲٫۴ درصدی را برای این استان رقم خواهد زد. اشتغال زایی ۱٫۹ و ۱٫۴ درصد بوده اما نرخ بیکاری هم ۸٫۴ و ۸٫۲ درصد ثابت خواهد ماند.

کبک:
فشار ناشی از تجمیع مالیات ها و سایر موارد، رشد اقتصادی این استان را در حد ۲٫۴ و ۲٫۱ درصد طی امسال و سال بعد پایین خواهد آورد. همچنین میزان اشتغال زایی ۱٫۵ و ۱٫۱ درصد و نرخ بیکاری نیز ۷٫۷ و ۷٫۶ درصد خواهد بود.

نیوبرانزویک: (امسال و سال آینده)
رشد اقتصادی: ۲٫۱ و ۲٫۲ درصد
اشتغال زایی: ۰٫۸ و یک درصد
نرخ بیکاری: ۸٫۹ و ۸٫۶ درصد

نووا اسکوشیا: (امسال و سال آینده)
رشد اقتصادی: ۱٫۷ و ۲ درصد
اشتغال زایی: ۱٫۱ و ۱٫۲ درصد
نرخ بیکاری: ۸٫۸ و ۸٫۵ درصد

جزیره پرنس ادوارد: (امسال و سال آینده)
رشد اقتصادی: ۲٫۶ و ۲٫۱ درصد
اشتغال زایی:۱٫۲ و ۱٫۴ درصد
نرخ بیکاری: ۱۱ و ۱۰٫۶ درصد

نیوفانلند و لبرادور :
(امسال و سال آینده)
رشد اقتصادی: ۴٫۷ و ۲٫۶ درصد
اشتغال زایی: ۲٫۸ و یک درصد
نرخ بیکاری: ۱۳٫۳ و ۱۲٫۹ درصد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید