سفیر ایران در استرالیا : هیچگونه توافق نامه‌ای با دولت استرالیا در خصوص بازگرداندن پناهندگان امضا نمی‌شود

سفیر ایران در استرالیا با تکذیب اخبار مربوط به بازگرداندن پناهندگان ایرانی در استرالیا گفت : هیچ قراردادی در خصوص بازگرداندن اجباری پنا...

ادامه مطلب