می 11, 2011

برنامه ها و رویدادها

در این صفحه، همدیگر را از برنامه ها و مراسم مفیدی که در مناطق مختلف کانادا باجرا در می آید، آگاه می کنیم: مطالب و خبرهای […]
می 11, 2011

سفر ، تفریح و سرگرمی

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره اماکن تفریحی و سیاحتی کانادا، سفر و گردش در داخل کشور یا مناطق اطراف را با یکدیگر و […]
می 11, 2011
expriences-education

آموزش و تحصیل

می 11, 2011
expriences-shopping

خرید مایجتاج زندگی و روزمره

می 11, 2011
expriences-iranian-communit

جامعه ایرانی و روابط فیمابین

می 11, 2011

مالیات، بیمه و امور مالی

در این صفحه، تجربه های خودمان درباره شیوه محاسبه و پرداخت مالیات و انواع بیمه ها در کانادا و سایر امور مالی را با یکدیگر و […]
می 11, 2011
expriences-job

یافتن شغل و محیط کار

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره شیوه یافتن شغل و فضای کاری کانادا با یکدیگر و بویژه تازه واردین به اشتراک می گذاریم: نظرات […]
می 11, 2011

خرید و فروش و اجاره خانه

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره نحوه اجاره خانه و یا خرید و فروش آن در کانادا با یکدیگر و بویژه تازه واردین، به […]
می 11, 2011

خوب ها و بدهای کانادا

در این صفحه، تجربه های خودمان را درباره ویژه گیهای مثبت و یا منفی کانادا با یکدیگر و بویژه علاقمندان به مهاجرت به اشتراک می گذاریم:نظرات […]