baki7

شغل پرستاری در کانادا، قسمت دوم گفت و گو با آقای باکی

بعد از انتشار مصاحبه سایت ایرانتو با آقای احمد رضا باکی در خصوص نحوه کار در رشته پرستاری در کانادا، email هاي و پرسش های فراواني از سرت...

ادامه مطلب

baki4

شغل پرستاری در کانادا، قسمت اول گفت و گو با آقای باکی

هریک از هموطنان ایرانی که به کانادا مهاجرت می کنند، مایل هستند در صورت امکان در رشته تحصیلی خود مشغول بکار شوند و از تجربیات و سوابق قب...

ادامه مطلب