طرح دولت برای آشنا سازی مهاجران با بازار کار کانادا، قبل از ورود به این کشور

ایرانتو: دولت کانادا از اجرای یک پروژه جدید آنلاین خبر داد که بر اساس آن، تازه واردین را وارد بازار کار این کشور می کند.پروژه مورد نظر ...

ادامه مطلب