فرانک مک کنا: دولت اوتاوا می بایستی مهاجران را وادار به اقامت در بخش اقیانوس اطلس کانادا کند

ایرانتو: در حالیکه وزرای سه استان دوشنبه گذشته تاکید کردند که استان هایشان به شدت به ورود مهاجران جدید محتاج است، فرانک مک کنا وزی...

ادامه مطلب