روحانی : اینطور نباشد که از این پس با هر کس که مخالف هستیم (با استفاده از کلمه “نفوذ”) به حاشیه برانیم

به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز چهارشنبه و در جلسه هیات دولت با بیان این که رهنمودها و نکاتی که خامنه ای مطرح می کنند با هدف استحکام قدر...

ادامه مطلب

کبک

کبک ( با تلفظ صحیح کوبک ) با 1,540,687 کیلومتر مربع بزرگترین استان کانادا محسوب می شود.مرکز این استان کبک سیتی می باشد اما بزرگترین شه...

ادامه مطلب