ایران: آمریکا در صورت مصادره اموال بانک مرکزی باید غرامت بپردازد

راديو فردا - سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه سوم دی ماه به آمریکا هشدار داد که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرد...

ادامه مطلب