مهاجرت به آمریکا

فروردین 29, 1394
مهاجرت از روش EB2

مهاجرت به امریکا از روش EB2

مهاجرت به امریکا از روش EB2 شما می توانید ویزای مهاجرتی کار را بر اساس اولویت دوم دریافت کنید مشروط بر اینکه دارای تحصیلات عالیه […]
خرداد 13, 1395
مهاجرت به آمریکا از روش EB3

مهاجرت به آمریکا از روش EB3

مهاجرت به آمریکا از روش EB3 کم هزینه ترین راه اخذ گرین کارت امریکا با برنامه EB-3 (روش غیر تخصصی): بعد از شروع کار و […]
دی 4, 1398

مهاجرت به آمریکا از روش EB5

قوانین جدید مهاجرت به امریکا از روش EB5
فرم ارزیابی
//]]>