آگوست 21, 2009

نکته های مفید اقامت در کانادا

نکته های مفید اقامت در کانادا شهر و خیایان ها: بجز بخش های مرکزی شهر ها که از نظر ساختمان های بلند اداری و خیابان ها، […]
آگوست 21, 2009

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان به طور کلی امور بهداشت و درمان در کانادا رایگان است. این خدمات پزشکی که Universal Health Care نامیده می شود ، شامل […]
آگوست 21, 2009
مدرسه فرزندان در کانادا

مدرسه فرزندان در کانادا

اطلاعات کامل درباره مدارس در کانادا
آگوست 21, 2009
تلفن و اینترنت در کانادا

تلفن و اینترنت در کانادا

نیاز اولیه مهاجرت دانستن تلفن و اینترنت در کانادا است.
آگوست 21, 2009

حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی درکانادا گواهینامه بین المللی شما ، تنها ۶ ماه اعتبار دارد و تا گرفتن گواهینامه رانندگی کانادایی گاهی لازم است خود یا […]
آگوست 21, 2009
اولین کارها

اولین کارها

اولین کارها آشنایی با سیستم حمل و نقل عمومی: از اولین کارهایی که در بدو ورود باید انجام دهید آشنایی با سیستم حمل و نقل عمومی […]
آگوست 21, 2009

اقامت موقت

اقامت موقت درکانادا شما نیازمند مکانی هستید که به هنگام ورود به کانادا، تا زمانی که موفق به اجاره آپارتمان می شوید ، در آنجا به […]
آگوست 21, 2009
فرودگاه و هواپیما کانادا

فرودگاه و هواپیما کانادا

همه چیز درباره فرودگاه ها و سفر در کانادا