استقبال وزیر امور خارجه آمریکا از بسته شدن پرونده ابهامات فعالیت‌های اتمی ایران

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران استقبال کرد. شورای حکام...

ادامه مطلب